Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Náplň činnosti odboru  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Oznamy odboru | Pracoviská odboru

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Sídlo výkonu práce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Telefón 056/6280 736
Fax 056/6280 736

JUDr. Danica Džačková

vedúca odboru
Telefón 056/6280730

JUDr. Anna Romančáková

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 738

JUDr. Alena Bukovská

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 737

Mgr. Slávka Miháľová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 739

Mgr. Matej Hospodár

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 741

Mgr. Oľga Fečiková

Úsek volieb, referenda a iných správnych agend, dohľad nad štátnymi symbolmi, verejné zbierky, prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 733
Fax 056/6280 733

JUDr. Anna Danková

Obvodný matrikár (overovanie úradných výpisov z matrík pre použitie v cudzine a rozhodovanie o zmene mena a priezviska)
Telefón 056/6280 734

Štefánia Čisárová

Správa APV MAKOP, lustrácia a podávanie správ z priestupkových konaní, štatistické výkazy a analýza o priestupkoch
Telefón 056/6280 736
Fax 056/6280 736

Terézia Džunková

Správa registratúry na odbore
Telefón 056/6280 735

Mgr. Zuzana Hakošová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280740