Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
ŽIADOSŤ o vydanie stavebného povolenia (265,8 kB) pdf
NÁVRH na vydanie kolaudačného rozhodnutia (253,7 kB) pdf
OHLÁSENIE drobnej stavebnej úpravy cesty II. a III. triedy (250,4 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na uzávierku cesty II. a III. triedy (258,1 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie ciest, na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel (244,1 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie na zvláštne užívanie ciest – usporadúvanie akcií (224,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (248,9 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia na cestu II. a III. triedy (252,7 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia na cestu II. a III. triedy – záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) (250,8 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia / zmenu alebo úpravu pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy / zriadenie vjazdu na pozemok (250,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia rodinného domu na cestu II. a III. triedy - záväzným stanoviskom (v prípade územného konania) (248,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na ceste II. a III. triedy (227,5 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na výrub /výsadbu drevín pri ceste II. a III. triedy (245,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie umiestniť reklamné / informačné / propagačné zariadenie v cestnom ochrannom pásme cesty II. a III. triedy (251,5 kB) pdf
ŽIADOSŤ o dodatočné vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty II. a III. triedy s určením podmienok uvedenia rozkopávky cesty do pôvodného stavu (226,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky / pretláčania cesty II. a III. triedy (227,6 kB) pdf
Písomný záväzok v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. (106,8 kB) pdf