Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bánovce nad Bebravou
Krízové riadenie
Námestie Ľ. Štúra 7/7,
957 01 Bánovce nad Bebravou

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Marián Baláž
telefón: 038 / 7601725
fax: 038 / 7601725
e-mail: okr.bn@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Od 21.12.2020 je Klientske centrum v Bánovciach n./B. otvorené od 08:00 do 12:00.

Krízové riadenie

Odbor krízového riadenia vykonáva činnosti:

  • na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,
  • na úseku hospodárskej mobilizácie,
  • na úseku obrany štátu,
  • na úseku ochrany utajovaných skutočností.