Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Levice
Pozemky a lesy
Rozmarínová ul. 4,
934 01 Levice

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Miloš Mrkvica
telefón: 096132 2070

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Pozemky a lesy

Náplň činnosti pozemkového a lesného odboru (PDF, 279 kB)

Klientske centrum - Pracovisko 14 - Pozemkový a lesný odbor

Telefonický kontakt: 096132 2071

  • podateľňa a poradenská činnosť na úsekoch:
  • ochrany poľnohospodárskej pôdy
  • podnájomných pozemkov podľa Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
  • pozemkových úprav
  • pozemkových spoločenstiev
  • vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov
  • ostatných činností v pozemkovej oblasti
  • lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva
 
 
Dokumenty na stiahnutie
16. 10. 2020 | Návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev (550,7 kB) rtf
1. 10. 2020 | Návrh na zápis zmeny údajov do registra pozemkových spoločenstiev (518,4 kB) rtf
1. 10. 2020 | Návrh na zápis zrušenia spoločenstva (115,3 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o odborné stanovisko k zmene druhu pozemku (27,1 kB) doc
1. 10. 2020 | Žiadosť o stanovisko k územnému konaniu (41,7 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §10 zmeny v pochybnosti (35,5 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §11 - pred rokom 1991 (36,2 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §17 ods.1 - trvalé, dočasné odňatie (43,0 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §17 ods.2a, 3 - zmeny do 15m2 (35,4 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §17 ods.2b, 3 – k pripravovanému zámeru na PP (35,5 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §18 do jedného roka (35,6 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §18a registrácia plochy rýchlorastúcich drevín (76,4 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §19 - po roku 1991 (34,5 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť §9 ods.3 zmeny medzi PP (36,8 kB) rtf
1. 10. 2020 | Návrh na začatie konania podľa §12b ods.11 (133,6 kB) rtf
1. 10. 2020 | Návrh na začatie konania podľa §12c ods.8 (133,6 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa §12a ods.1 - budúci obhospodarovateľ (144,6 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa §12a ods.1 - vlastník (136,7 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa §12a ods.8 - budúci obhospodarovateľ (151,0 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa §12a ods.8 - prenajímateľ (143,1 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť poľovnícka stráž (48,5 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o ustanovenia člena lesnej stráže - čestné vyhlásenie (53,2 kB) rtf
1. 10. 2020 | Žiadosť o skúšku poľovníckeho hospodára (39,0 kB) rtf