Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Topoľčany
Pozemky a lesy
Nám. Ľ. Štúra 1738,
955 40 Topoľčany

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Ivan Guniš
telefón: 038/54 33 234
fax: 038/54 33 294

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Klientske centrá, okresné úrady a útvary okresných riaditeľstiev PZ sú občanom k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 12:00 hod.

Pozemky a lesy

Pozemkový a lesný odbor

  • Vydávanie a navrátenie vlastníctva k pozemkom (reštitúcie)
  • Pozemkové úpravy
  • Užívanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadanie vlastníctva k nim
  • Ochrana poľnohospodárskej pôdy
  • Nájmy a podnájmy poľnohospodárskych pozemkov
  • Lesné hospodárstvo
  • Lesný reprodukčný materiál
  • Pozemkové spoločenstvá
  • Poľovníctvo
  • Kontrola dreva

Úplný popis náplne činnosti odboru nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.