Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Námestovo
Miestneho priemyslu 571,
029 01 Námestovo

Prednosta
Ing. arch. Danica Hollá
telefón: +421/43 312 4700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM

 

Na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike č. VI/7/2020, zo dňa 01.10.2020,

 Okresný úrad Námestovo žiada klientov:

 využívajte prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu

Okresný úrad Námestovo bude akceptovať podania zaslané elektronickou poštou        (e-mailom), toto podanie však musí byť do troch pracovných dní doplnené v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe, autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. (To znamená, že v prípade, ak klient doručí podanie e-mailom, konanie sa začne len vtedy, ak je do troch dní doplnené zákonným spôsobom. Okresný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.)

  objednajte sa telefonicky na presný dátum a čas s konkrétnym  štátnym zamestnancom, alebo vedúcim odborov.

  do budovy okresného úradu vstupujte s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom alebo šatkou)

  pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky

   dodržujte odstup 2m

 

Ing. arch. Danica Hollá, v. r.

prednostka

 Uznesenie č.1 prijaté na rokovaní KŠ Okresného úradu Námetovo zo dňa 21.9.2020 (PDF, 642 kB)

Opatrenie - RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo (PDF, 455 kB)