Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Kysucké Nové Mesto
Litovelská 1218,
024 01 Kysucké Nové Mesto

Prednosta
Ing. Mgr. Anna Barillová, PhD.
telefón: 041/281 7170
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Do priestorov Okresného úradu Kysucké Nové Mesto je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest (ochranné rúško, šál, šatka) a pri vstupe je potrebné vydezinfikovať si ruky.

O úrade

OZNAM

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na pracovisku Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a Klientskeho centra, sa upravuje štandardné fungovanie vybavovania klientov s účinnosťou od 22. októbra 2020 nasledovne:

 -       činnosť podateľne  okresného úradu zostáva zachovaná v nezmenenom rozsahu, pričom organizácia príjmu podaní z hľadiska vstupu do budovy bude prebiehať jednotlivo na výzvu príslušného pracovníka okresného úradu/podateľne,

-       ostatné činnosti klientskeho centra na jednotlivých úsekoch štátnej správy (katastrálny odbor, pozemkový a lesný odbor, odbor starostlivosti o životné prostredie a odbor živnostenského podnikania), obmedzia svoju činnosť v maximálne možnej miere na vybavovanie agendy elektronickou formou, pričom v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnej miere po predchádzajúcom telefonickom dohovore s klientom  na stretnutí, je možne v jednoznačne určenom termíne vybaviť podanie/konanie  priamo v priestoroch klientskeho centra na príslušnom odbore štátnej služby,

-       oddelenia dokladov PZ v Klientskom centre Okresného úradu Kysucké Nové Mesto funguje v nezmenenom rozsahu, ale bude obmedzený vstup do budovy tak, že v reálnom čase bude umožnený vstup na dané  pracovisko a teda aj do budovy okresného úradu len jednému klientovi a ostatní budú čakať na vybavenie pred vstupom do budovy pri rešpektovaní pravidiel tzv. bezpečnostného odstupu 2m.

Za pochopenie ďakujeme.