Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Turčianske Teplice
Ul. SNP 514/122,
039 01 Turčianske Teplice

Prednosta
Ing. Miroslav Poliak
telefón: 043/5526801, 0961/465700
fax: 043/5526681
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Do priestorov Okresného úradu T.Teplice je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest (ochranné rúško, šál, šatka), a pri vstupe je potrebné vydezinfikovať si ruky.

O úrade

O Z N A M

Na základe usmernenia VI/7 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike.

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby. Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov. Rezerváciu na konkrétny čas preukazuje klient potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy)Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte

Vstup do budovy je možný maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom.

Zamestnanci Okresného úradu sú povinní využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu a realizovať osobné konzultácie len po dohode s klientom a len v priestoroch klientskeho centra, kde sa agendy vykonávajú v plnom rozsahu. Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Turčianske Teplice. Podania zaslané elektronickou poštou (e-mailom) budú akceptované. E-mailové podanie musí byť do troch pracovných dní doplnené v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe, autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Konanie sa v takomto prípade začne na základe doručeného e-mailu len vtedy, ak bolo doplnené zákonným spôsobom.

Agendy sa od 5.10.2020 v plnom rozsahu vykonávajú na úseku:

 • Podateľne okresného úradu,
 • Overovania listín a osvedčovania podpisov,
 • Živnostenského podnikania,
 • Cestnej dopravy a pozemných komunikácii,
 • Katastra nehnuteľností,
 • Starostlivosti o životné prostredie,
 • Poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dôrazne žiadame o zváženie nevyhnutnosti návštevy klientskeho centra. V záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia zamestnancov Vás žiadame, aby ste pred osobnou návštevou klientskeho centra uprednostnili úradný styk prostredníctvom elektronickej schránky.

 

Klienti môžu do budov okresných úradov a klientskych centier vstupovať len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vstupe do budovy ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je klient alebo osoba povinná zostať v domácej izolácii a nevstupovať do priestorov okresného úradu a klientskeho centra.

 

V klientskom centre rešpektujte pokyny supervízora.

 

Informácia ku podozreniu na výskyt koronavírusu (PDF, 20 kB)

_______________________________________________________________________________________________

Okresný úrad Turčianske Teplice bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.10.2013.

Prehľad činností odborov okresného úradu (PDF, 897 kB)

 

V budove Okresného úradu Turčianske Teplice, SNP 514/122, 039 01 T. Teplice sa nachádza:

 • klientske centrum - prízemie

  - podateľňa, supervízor - 0961/46 5721

  - pracovisko ÚPSVaR - 043/2 442 680

  - pracovisko životného prostredia - 0961/46 5725

  - pracovisko pozemkov a lesov - 0961/46 5726

  - pracovisko katastra : podateľňa - 043/2 817 765, stránková miestnosť - 043/2 817 766

  - pracovisko ORPZ Martin - oddelenie dokladov - 0961/46 3460

  - pracovisko ORPZ Martin - Okresný dopravný inštektorát - 0961/46 3560, 0961/46 3561

 • odbor katastrálny - 3. poschodie - 0961/46 5712
 • odbor organizačný - 4. poschodie - 0961/46 5701
 • odbor krízového riadenia - 4. poschodie - 0961/46 5702
 • odbor starostlivosti o životné prostredie - 5. poschodie - 0961/46 5704
 • Pracoviská Okresného úradu Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach, SNP 514/122, 039 01 T. Teplice

   

 • odbor živnostenského podnikania - klientske centrum - 0961/46 5724
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (formou inteligentnej podateľne) - klientske centrum - 0961/46 5724
 • odbor pozemkový a lesný - klientske centrum - streda: 8:00-17:00 - 0961/46 5726
 • Žiadosti o informácie: Pošli správu

  Sťažnosti: Pošli správu

  Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Turčianske Teplice na ÚPVS.