Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. november 2020, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Rimavská Sobota
P. Hostinského 1036/4,
979 01 Rimavská Sobota

Prednosta
JUDr. Peter Pavlík
telefón: 0961 68 2901
fax: 0961 68 2919
e-mail: prednosta.rs@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

O úrade

 

P O Z O R  ! ! !

Okresné úrady a klientske centrá sú od 2.11.2020 otvorené

VI/9 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 2. novembra 2020 (PDF, 361 kB)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 445 kB)

Vyhlášky č. 11-15 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. (PDF, 491 kB)

 

Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stránkach ÚPVS.

 

Centrálna elektronická úradná tabuľa 

  

Stránkové hodiny klientskych centier:

 

  Pondelok

  08.00 – 15.00

  Utorok

  08.00 – 15.00

  Streda

  08.00 – 17.00

  Štvrtok

  08.00 – 15.00

  Piatok

  08.00 – 14.00

Ügyfélfogadási idő:

  Hétfő

  08.00 – 15.00

  Kedd

  08.00 – 15.00

  Szerda

  10.00 – 17.00

  Csütörtök

  08.00 – 15.00

  Péntek

  08.00 – 14.00

 

Kontaktné telefónne čísla Klientskeho centra OÚ RS (PDF, 83 kB) (PDF, 83 kB).

 

Okresný úrad Rimavská Sobota vykonáva štátnu správu tiež pre okres Revúca týmito odbormi:  

·     odbor živnostenského podnikania,

·     odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

·     odbor pozemkový a lesný,

·     odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Telefónny zoznam OÚ RS (PDF, 277 kB)