Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 3,
080 01 Prešov

Prednosta
ThLic. PaedDr. František Höger
telefón: 051/7082201
fax: 051/7082227
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade


Od 5. 10. 2020 počas núdzového stavu fungujú pracoviská MV SR v upravenom režime - celá správa - /na úseku evidencie vozidiel na Klientskom centre budú vybavení len tí občania, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby./


Okresný úrad Prešov - podateľňa
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, prízemie, č.dv. 28
Telefón 051/7082301
E-mail : podatelna.po@minv.sk

Okresný úrad Prešov vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sabinov týmito odbormi:.
  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

  • Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Prešov.