Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Košice
Všeobecná vnútorná správa
Komenského 52,
041 26 Košice

vedúci / riaditeľ odboru
JUDr. Emília Župíková
telefón: +421-55-6001 270
e-mail: ovvs.ke@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00; Oddelenie dokladov: 08:00-12:00; Oddelenie evidencie vozidiel: 08:00-14:00 – len objednaní klienti.

Všeobecná vnútorná správa

Odbor plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku priestupkov, matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda, na úseku registrácie fondov, združení a spoločenstiev a na úseku štátneho občianstva.

Vykonáva najmä tieto činností:

  • osvedčovanie listín a podpisov na listinách
  • povoľovanie verejnej zbierky
  • registráciu SVB, NO, NF, ZZPO
  • prijíma žiadosti udelenie štátneho občianstva SR ako aj žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku
  • vydáva potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR
  • prijíma žiadosti o zmenu mena alebo priezviska