Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Michalovce
Doprava a pozemné komunikácie
Námestie slobody 1,
071 01 Michalovce

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Peter Milý
telefón: 056/6280 760
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Oznamujeme občanom, že okresný úrad zriaďuje v období od 19.1.2021 do 22.1.2021 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. infolinky pre občanov pre otázky súvisiace so skríningovým testovaním: 056/6820719, 056/6820716.

Doprava a pozemné komunikácie

•uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
•zápis alternatívneho pohonu LPG
•schválenie prestavby vozidla
•vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
•schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
•zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
•vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
•povolenie prestavby vozidla
•pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
•vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
•povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
•povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
•povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
•určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
•stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
•povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy