Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Spišská Nová Ves
Životné prostredie
Štefánikovo námestie 5,
052 01 Spišská Nová Ves

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Miloslav Polomský
telefón: (053) 4173 242
fax: (053) 4173 244
e-mail: oszp.sn@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie

  • na úseku obalov a odpadov z obalov
  • na úseku odpadového hospodárstva
  • na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • na úseku ochrany prírody a krajiny
  • na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • na úseku verejných vodovodov a kanalizácií
  • na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie