Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. január 2021, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Trebišov
Doprava a pozemné komunikácie
M. R. Štefánika 1161/184,
075 01 Trebišov

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Július Hajdu
telefón: +421 563812013
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Doprava a pozemné komunikácie

•uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
•zápis alternatívneho pohonu LPG
•schválenie prestavby vozidla
•vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
•schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
•zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
•vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
•povolenie prestavby vozidla
•pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
•vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
•povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
•povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
•povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
•určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
•stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
•povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

Podrobné informácie o činnosti odboru nájdete v smernici , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu. Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 22 januára 2018 (602,4 kB - PDF) , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu