Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Pagáčová Monika

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 b7


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EA138298
SERIALNUMBER = ICA - 10341578
SN = Pagáčová
G = Monika
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Monika Pagáčová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

 


30 82 01 0a 02 82 01 01 00 95 94 b3 a1 80 de 66 0c e4 d2 91 55 62 01 43 fc 2d 33 9c 1c 15 a4 06 69 26 26 ab 48 9d 43 5d a0 9b cf df 10 5d 89 8c 6f e2 79 f6 de a9 43 ae b6 97 46 ea 96 f6 b1 d3 9d bd c3 16 c7 e7 2e 4b eb 4d 36 fd 19 1f d3 49 54 be 3c d6 c0 dc 0a 3a d4 8c 99 4f 0f 29 e0 8c 3d 43 f5 ae 1e 13 16 c5 f7 07 07 f5 be 2a 56 af 2f 57 bc 07 47 61 88 47 e5 e0 60 e3 9d 42 b9 e0 21 cd a5 6e dc fe f6 f1 d6 d9 f0 d1 f4 07 18 97 64 f0 ec 41 bd 2a d0 08 15 93 ce e0 78 6b 85 0e 6d dd 1d 43 11 71 3e 5d da 43 e2 f1 9a b2 af 8d 63 c7 f0 dc 75 6d 4e 5c 4b 0e 97 e2 18 f2 ee 30 ae 83 6b df a6 ef e8 23 b3 0b 46 a0 26 86 fe d6 98 b0 a9 31 09 14 78 27 4f e3 83 84 9d e1 77 06 90 21 c8 6b 8f 0e 0c 7b 65 49 bb 97 29 72 bb dc 43 02 df 92 ee 21 b6 25 55 01 e2 6f d6 f7 a9 33 ab e4 b1 54 ee 15 2b d7 8d 02 03 01 00 01


Odtlačok:

7a e2 af 8e 2e bf c3 26 db 61 06 de f4 6e f7 a2 47 bf 36 21


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 11:44:12


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 11:44:12


Poznámka:

Ing. Monika Pagáčová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • potvrdenie o ukončení podnikania;
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
 • úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;
 • úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • výpis zo živnostenského registra;
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;
 • návrh na zápis do obchodného registra;
 • žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov.