Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Pašková Daša

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 1a


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-SL267952
SERIALNUMBER = ICA - 10341516
SN = Pašková
G = Daša
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Daša Pašková OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8d 6a 9c 21 4d be f3 f2 b5 9f de 23 b4 53 ff ae 9e 9b 13 cc 1e 69 5e 2e 1a 67 87 bc f0 88 3f d5 6f c4 75 cd fc 64 44 39 a1 c4 16 3b 74 a8 bf 81 ea 55 b9 e9 b9 29 03 16 fb 9f 04 7c 83 fd 81 fe cd bf c7 16 64 2e ba 2c 1c 4d c3 92 6e 1f f0 62 3d ef af f7 53 92 a7 95 ed f6 ba d3 fa cf a6 e1 dc bc 5a f3 2d 53 8b 7f 9c b4 72 bc b3 2e 80 79 d4 ef 41 a1 44 a9 69 06 94 81 aa 97 16 3d 31 35 e3 e7 16 e8 73 42 f7 9e 32 92 2b 0d 9a d5 3c 7e 4d 08 98 16 84 0e 0d c7 b6 4b 97 53 2f 34 38 21 b4 0d ab 4e 32 5d 99 f7 0f ff e1 22 a1 19 63 6d 8f a0 2a 65 6c 41 4c 27 de 56 bb 5d 4e 63 65 13 e3 22 7d 2b 9f 01 0b fe 86 f8 ec f8 a3 54 6e 55 54 dd 78 17 8c 16 f9 64 c4 1f fc 79 36 7e 07 27 7f 1e ac 18 a9 a0 e8 5c c2 2b 45 06 7c ec 19 9f 3b e6 c2 40 8d 1c e5 a0 d5 c8 d6 f8 5e 85 d7 95 02 03 01 00 01


Odtlačok:

71 2d 92 60 ee 3d d1 37 40 c7 08 b8 91 43 c8 c3 05 fe 85 76


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 8:37:18


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 8:37:18


Poznámka:

Mgr. Daša Pašková, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;