Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

PhDr. Dagmar Kunstová do 7.04.2016

Náplň činnosti odboru  |  KEP zamestnancov odboru živnostenského podnikania

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 8. apríla 2015 11:10:39 UTC

Dátum platnosti do: 7. apríla 2016 11:10:39 UTC

Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o ukončení podnikania
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
 • výpis zo živnostenského registra - verejný
 • výpis zo živnostenského registra - neverejný
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
 • úradný záznam o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri