Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Porubská Hana

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

00 a8 29 85


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EB802804
SERIALNUMBER = ICA - 10341560
SN = Porubská
G = Hana
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Hana Porubská OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 95 af 79 5a aa f9 c0 96 f5 bd 2c 44 67 74 e6 0a 75 24 64 fe 9b 6d 6a c0 d6 0a 8f c2 86 18 4f b4 28 83 50 00 88 13 56 3c 82 c8 e1 dc bc ad dc 95 39 27 02 eb 38 60 ab 22 70 26 b7 b1 20 8a 33 68 4c cf 54 d4 a6 91 e1 7b c2 c1 48 bf fc 3c 1d 1b 89 ec e4 c8 6f dc bc 96 9e 83 ea a6 44 99 3e d6 7e de 8c b7 20 d9 54 f8 d5 9e 46 6f 54 0c 59 ac 8e 35 4c 83 ce b6 df e3 33 1f bb e7 f6 d8 8c 13 24 16 f6 65 82 b5 49 4e 6b 0c 05 06 d3 e4 bd 8a af 28 27 4a b9 9d f2 5e 0f 3d 27 17 4e ed 74 7d 2e cd 70 4b 78 35 ec 9b 4e e6 0c 9c ec d7 48 34 ec 3a c6 9f 99 4e 12 01 27 1b 1e ae 09 6d ef 31 e3 f3 9b ea 4b fb bd f4 13 ba 7d 47 80 d1 05 c1 9a 7f 9a 04 2b 66 79 64 06 70 06 44 b5 6c 8a 00 d2 44 2a 99 96 a5 16 f8 ea 13 8e 47 59 79 ea 74 68 3e 24 0e 92 d8 d5 8e 7e 8a e3 a2 cd 23 c6 2d 02 03 01 00 01


Odtlačok:

3d 0d 65 5e 9c b9 c5 e5 66 48 27 f4 25 9f 43 4a 52 34 ee 4d


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 10:48:23


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 10:48:23


Poznámka:

Ing. Hana Porubská, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;