Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
OHLÁSENIE drobnej stavebnej úpravy cesty II. alebo III. triedy (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia uzávierky na ceste II. alebo III. triedy (1,4 MB) pdf
ŽIADOST O POVOLENIE NADROZMERNEJ A/ALEBO NADMERNEJ CESTNEJ PREPRAVY (363,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia PK, úpravu alebo zrušenie pripojenia na cestu II. alebo III. triedy – rozhodnutím (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia pripojenia PK, úpravu alebo zrušenie pripojenia na cestu II. alebo III. triedy – záväzným stanoviskom (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia na ceste II. alebo III. triedy (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. alebo III. triedy (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na výrub / výsadbu cestnej zelene pri ceste II. alebo III. triedy (1,3 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zriadenie, úpravu alebo zrušenie vjazdu z cesty II. alebo III. triedy na susednú nehnuteľnosť – rozhodnutím (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zriadenie, úpravu alebo zrušenie vjazdu z cesty II. alebo III. triedy na susednú nehnuteľnosť – záväzným stanoviskom (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II. alebo III. triedy (1,4 MB) pdf
ŽIADOSŤ o dodatočné vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II. alebo III. triedy (1,3 MB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II. alebo III. triedy – usporadúvanie akcií (1,4 MB) pdf