Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Preinerová Iveta

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

‎00 a8 29 b8


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EA778298
SERIALNUMBER = ICA - 10341580
SN = Preinerová
G = Iveta
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Iveta Preinerová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 88 c9 40 7c 80 52 15 34 77 41 2b ae 26 be b0 8d ac 40 de 30 f7 c4 de 66 18 88 73 59 b0 dc d5 a4 47 2d fb 88 94 f9 88 37 47 1f 9c 29 2c a5 72 3f af 8e 18 9c 66 26 50 52 db 96 cc 0f fb ed 50 04 dc f6 1b e2 f9 5b 7d c6 9b f3 1e 79 e3 fd 37 6c 41 14 cc 7e 6f d8 18 22 a1 f2 2a 9c 7f f2 c5 51 b5 83 9e a6 52 76 e6 df a0 3e 98 fa ef 2f 8c b7 f7 bb 6c 04 10 d3 39 72 72 41 30 d2 f8 0d f8 75 20 68 2f 68 35 4d 12 9f c2 28 14 63 01 f2 b4 84 da 3f 70 a8 59 7e 76 cd e3 45 bd a1 be bc aa d8 41 ec dc 5f 00 95 72 99 e0 bd f9 68 d6 12 23 93 09 67 4f 90 39 74 e7 da 53 70 5d c1 9e 46 15 70 91 8a bf 4c 02 7d 8f d8 2b 7e 15 f5 16 5f 12 bb 90 5b 10 99 71 fb cf 0c 38 9b 44 f6 58 30 a1 f1 c8 c4 90 f4 66 f2 c4 6b 88 2d 06 6e 7a 8e 9e e2 e7 9e 5a ea b4 c5 15 42 88 37 79 54 37 ab a3 2d 02 03 01 00 01


Odtlačok:

‎52 f5 0a 7b a3 c9 ff 59 bd 9c 29 c0 60 f6 a8 0c 1f 07 a8 e6


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 11:47:11


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 11:47:11


Poznámka:

Iveta Preinerová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;