Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2018, Štvrtok
 

Preventívne projekty pre seniorov

Preventívne aktivity pre seniorov

Preventívne projekty pre seniorov

Rady a odporúčania pre seniorov

 


 

BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA

 Polícia vyšetruje viaceré prípady, kedy obeťou trestnej činnosti boli seniori. Z uvedeného dôvodu Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave (ďalej len KR PZ) oslovilo cez rôzne subjekty a organizácie, alebo priamym kontaktom seniorov, aby poskytlo informácie, rady či odporúčania, ktoré majú napomôcť tejto cieľovej skupine k bezpečnosti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave sa i takýmto spôsobom spolupodieľa na priamej realizácii preventívneho programu ,,Bezpečná jeseň života“, ktorý je určený pre seniorov. Program spracoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (ďalej PPZ) a jeho obsah ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, ktoré majú napomôcť seniorom pri zvýšení ich vlastnej bezpečnosti pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi. Hlavným cieľom programu „Bezpečná jeseň života“ je pomocou špeciálne pripravených pomocníkov Policajného zboru z radov aktívnych seniorov pomáhať ohrozenej skupine dôchodcov, ktorá si vyžaduje špeciálny prístup a dohliadať na jej bezpečnosť.
Program je založený na:
- aktívnej spolupráci seniorov s predstaviteľmi obcí, miest a Policajným zborom;
- špeciálnom preškolení „kuriérov prevencie“, ktorí budú po absolvovaní policajného školenia - oslovovať seniorov vo svojom okolí;
- na dobrovoľnosti a aktivite seniorov chrániť seba, svojich blízkych alebo známych.
Preventívny projekt sa realizuje od roku 2010. Cenné rady a odporúčania seniorom sprostredkujú "vyškolení kuriéri" alebo preventisti Bratislavského kraja.  

  

(JPG, 34 kB) (JPG, 37 kB)
(JPG, 36 kB) sma3 (JPEG, 180 kB)