Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zápisnica o hlasovaní č.17/2020 a stanovisko č.17/2020 (344,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č. 05/OÚRA/2020 ku dňu 29.9.2020 (263,4 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č. 05/OÚRA/2020 ku dňu 25.9.2020 (263,7 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 16/2020 k navrhnutým členom hodnotiacej komisie zastupujúcich MIRRI SR, BBSK a okres Revúca (227,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č. 05/OÚRA/2020 ku dňu 12.8.2020 (444,5 kB) pdf
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu okresu Revúca ako súčasť destinácie Gemer (2,6 MB) pdf
Výzva č. 05/OÚRA/2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (510,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (nová) - rok 2020 (132,4 kB) docx
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti (nová) - rok 2020 (23,8 kB) docx
Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc (691,2 kB) pdf
Schéma v znení dodatku č.1 (759,9 kB) pdf
Zápisnica č.14/2020 a č.15/2020 k predloženým aktivitám a prioritným oblastiam AP, ktoré budú zahrnuté vo výzve č.05/OÚRA/2020 a následne k vypracovanému návrhu výzvy (687,1 kB) pdf
Zápisnica č.13/2020 k predloženej Správe k AP za najmenej rozvinutý okres Revúca k 31.12.2020 (253,4 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní "per rollam" k predbežnému Návrhu ročných priorít 2020 (200,3 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č.4-OÚRA-2020 ku dňu 6.4.2020 (196,6 kB) pdf
Register doručených žiadostí o poskytnutie RP na základe výzvy č.4-OÚRA-2020 ku dňu 5.3.2020 (426,1 kB) pdf
Výzva č. 04-OÚRA-2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, aktualizácia č.1 zo dňa 18.02.2020 (164,2 kB) pdf
Oznámenie k Výzve č.4-OÚRA-2020 (89,4 kB) pdf
Výzva č. 04-OÚRA-2020 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (234,3 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - rok 2020 (80,3 kB) docx
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti - rok 2020 (80,0 kB) xlsx
Schválené PRIORITY 2020 Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 28.10.2019 (201,6 kB) pdf
Zápisnice č. 11/2019 zo zasadnutia Výboru pre rozvoj okresu Revúca (78,4 kB) pdf
REGISTER doručených žiadostí o poskytnutie RP z dňa 18.9.2019 (206,1 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP-2019_08 (203,3 kB) pdf
Výzva č. 03-OÚRA-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (163,8 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku - rok 2019 (80,3 kB) docx
Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadosti - rok 2019 (80,0 kB) xlsx
Výzva č. 01-OÚRA-2018 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (163,5 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP (199,0 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP - aktualizácia č.1 zo dňa 27.09.2018 (50,8 kB) pdf
Register doručených žiadostí o RP - aktualizácia č.2 zo dňa 24.10.2018 (204,0 kB) pdf
Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (76,9 kB) docx
Zápisnica o hlasovaní č. 01-2018 (76,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 01-2018 (162,8 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 01-2018 (49,5 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 02-2018 (79,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 02-2018 (272,2 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 02-2018 (51,2 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 03-2018 (71,7 kB) pdf
- žiadosť o RP 03-2018 (352,7 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 03-2018 (84,2 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 04-2018 (70,5 kB) pdf
- žiadosť o RP 04-2018 (422,8 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 04-2018 (44,2 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 05-2018 (73,9 kB) pdf
- žiadosť o RP 05-2018 (276,6 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 05-2018 (47,6 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 06-2018 (77,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 06-2018 (344,1 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 07-2018 (70,1 kB) pdf
- žiadosť o RP 07-2018 (254,0 kB) pdf
- štruktúrovaný rozpočet 07-2018 (56,5 kB) xlsx
Zápisnica o hlasovaní č. 08-2018 (76,8 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 09-2018 (77,3 kB) pdf
Zápisnica o hlasovaní č. 10-2018 (155,9 kB) pdf
Výzva č. 02-OÚRA-2019 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku (162,8 kB) pdf
Register prijatých žiadostí o RP na základe výzvy č. 2. (202,8 kB) pdf
Register prijatých žiadostí o RP na základe výzvy č. 2. - aktualizácia č. 1 zo dňa 12.04.2019 (206,1 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]