Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Senešová Jana

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


Sériové číslo:

‎00 a8 29 ac


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-SJ333051
SERIALNUMBER = ICA - 10341575
SN = Senešová
G = Jana
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Jana Senešová OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 8d c2 72 b1 81 6f b4 fe ec 49 9c 53 34 77 0d 0b 46 77 64 ff 8a 18 e3 cb 14 8f 61 c5 c9 ba c1 95 bb e2 3f 98 8c c4 52 9c de 32 77 30 db 19 92 f9 35 46 30 ea 23 39 b3 68 5a c2 5f a2 80 92 b5 52 b8 a2 7b ed 4c a2 24 1d f8 1f b1 48 5f 1e a9 c1 a2 b0 ae 56 4e ee fe 9c fd 06 b4 06 4b 3e ce 65 c3 72 d3 ea 5c 2c b2 d5 ad 6e f0 db 7d e0 36 08 ee a7 a9 97 b5 ad b3 8c fe cb 49 b7 12 7b 6a 3f 8c 33 f0 ba 26 80 8d 29 6f 12 3f 28 09 a2 56 1d 5a ec db 3b 80 f6 63 79 a4 55 b6 c3 79 f0 d6 52 4e cf f4 37 c0 b2 a9 d1 b0 6d 1a d6 e6 2b ae 01 97 27 f6 e7 6a e7 0b 06 a5 05 94 09 64 9c 81 5d 4e 48 86 ac 7b f9 d4 fe ba 1d 3f 9a 4d 50 5c ff 67 4a 43 23 d8 9f 4a bc d0 83 32 7f 17 24 fe cc c8 8f e3 c5 92 c4 f3 8a 96 51 62 19 41 e0 b9 5c 44 9d d4 f5 70 d0 1c b9 de 82 3f cf 13 9b cb 65 02 03 01 00 01


Odtlačok:

9f 43 bc 08 9b c6 98 f3 00 6b 7d 8a 8c 80 7c b5 57 8d 85 ae


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 11:32:45


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 11:32:45


Poznámka:

Bc. Jana Senešová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

 

  • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
  • potvrdenie o ukončení podnikania;
  • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
  • výpis zo živnostenského registra;
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
  • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;