Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

Tibenská Marianna

Okresný úrad Bratislava - KEP

Vydavateľ:

OU = I.CA - Accredited Provider of Certification Services
O = První certifikační autorita, a.s.
CN = I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009
C = CZ


00 a8 29 23Sériové číslo:

01 00 51 ca


Algoritmus:

sha256RSA


Subjekt:

SERIALNUMBER = PNOSK-xxxxxxxxxx
SERIALNUMBER = NTRSK-MANDANT 00151866
SERIALNUMBER = NTRSK-00151866
SERIALNUMBER = IDCSK-EJ723531
SERIALNUMBER = ICA - 10341519
SN = Tibenská
G = Marianna
O = Okresný úrad Bratislava
O = MANDANT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
CN = Marianna Tibenská OPRÁVNENIE 1 JKM
C = SK


Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 94 29 5b 6c e5 34 35 fa 76 a3 a4 63 bb 1e 0e 98 f8 1b 3d 66 38 60 47 95 64 a1 d8 eb 69 e1 87 ee c7 cb e4 32 f5 17 82 7c 02 5e 34 e1 e0 ef b2 a7 d4 31 01 6b e1 4f 6e c0 eb d6 f7 98 ab f4 79 1b 81 60 eb 8a 42 b2 72 85 b2 f2 14 e4 91 49 8a 8b 79 c7 ce 2f 84 e1 a9 d8 0d 74 ab 5d de 06 b0 15 c7 7f 43 fb 92 01 24 fa 96 87 53 38 b7 16 74 a2 26 85 0c 4b 50 f4 1f 1e 53 60 40 26 79 93 02 e6 e5 40 bd 40 e6 bc a3 9a bc 6e b4 9d e9 2d 0a fb 15 ce 27 fe 92 0c e7 96 ec 91 83 3d 61 2c d0 64 08 76 29 40 e6 66 64 7b 06 24 39 a9 42 db 85 06 f7 f7 5b f5 dd fa 3c 64 a6 8b ba 97 98 50 a1 1a d3 63 26 f3 03 6b 92 12 eb 98 19 e1 58 4f 8e 1c d8 b1 fe fa 66 89 cd 2b 04 55 3a 77 6d 3e f2 27 30 56 c3 17 47 f9 25 51 e8 ea 4a 56 c2 7f 1e 4b c2 23 54 19 ce 72 6a 37 d7 59 8c 7a e3 6c 5b f5 02 03 01 00 01


Odtlačok:

f9 0c 06 85 1c 74 a9 f3 b6 a1 3a c5 27 49 15 0a 55 d0 f4 6d


Podpisový algoritmus:

sha256


Dátum platnosti od:

‎13. ‎apríla ‎2015 8:51:57


Dátum platnosti do:

‎12. ‎apríla ‎2016 8:51:57


Poznámka:

Ing. Marianna Tibenská, vedúca oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné dokumenty:

 

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení;
 • potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;
 • potvrdenie o ukončení podnikania;
 • potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;
 • úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;
 • úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • výpis zo živnostenského registra;
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;
 • potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;
 • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;
 • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;
 • rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;
 • rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;