Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2018, Piatok
 

Prideľovanie identifikačných čísiel (IČO) organizačným jednotkám občianskych združení

18. 11. 2015

Dňom 1. 11. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý okrem iného upravuje prideľovanie identifikačných čísiel právnickým osobám. Identifikačné čísla organizačným jednotkám zriadeným občianskymi združeniami, odborovými organizáciami a organizáciami zamestnávateľov naďalej prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý zároveň na základe žiadosti vydáva potvrdenia o ich pridelení.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy