Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Úradná tabuľa

 

01.07.2020

Pozemkový a lesný odbor:

Zverejnenie obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za okres Svidník“

Svidník

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=svidnik&f