Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

 

01.07.2019

Pozemkový a lesný odbor:

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre katastrálne územia v okrese Svidník (link na presmerovanie k zobrazeniu obvyklej výšky nájomného pre okres Svidník je:http://www.mpsr.sk/ovn2018?f=svidnik