Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Zuzana Bankovichová

Okresný úrad Bratislava - ZEP

Detaily k vydanému certifikátu

 

 

   

Vydavateľ:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Viasec s.r.o., ou(2 5 4 11) = ACA, cn(2 5 4 3) = PSCA3

Sériové číslo:

01 c2

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

c(2 5 4 6) = SK, l(2 5 4 7) = Bratislava, o(2 5 4 10) = Obvodný úrad Bratislava, cn(2 5 4 3) = Mgr. Zuzana Bankovichová, s(2 5 4 4) = Bankovichová, g(2 5 4 42) = Zuzana

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 87 23 1c 00 e6 d8 bf bb 8a 5a 63 ce 19 4c 7f f9 80 89 f1 08 95 84 11 18 02 b6 7c 1f af d0 9e 42 a6 24 28 55 c1 f5 9a ab b8 d1 0c 11 e5 8c 3c 96 39 1f 08 c3 40 bf 03 58 2d 2b e5 d8 16 b8 d7 c4 b9 6e 84 d3 60 ad 28 6e 29 33 b2 ae 3c 54 7c 4e ad f7 c3 85 66 60 48 4e 44 4d dc 51 54 39 d6 2c 89 6e bc fb 1e 27 d4 b5 c2 17 fd cc de 63 9b 11 a2 41 b4 45 0c 5e 32 19 5e 13 05 54 db 87 6b 5b 19 5a d3 51 37 19 b4 3c 2d 4e 37 7b 89 45 f8 58 69 d0 2b 23 64 d0 67 a2 05 32 bf c8 60 e2 ed 69 01 75 5d a0 2a 05 59 aa 5a a7 1f 5e 05 d7 ed 5e 48 1b 36 52 0c f1 f7 35 1a 9d 56 34 0e 44 fa e9 74 29 a1 b5 ae 70 75 b1 4e 17 2b b4 7a a1 e3 77 54 c3 b5 ff ac 80 db 31 f7 4a cf 01 3d bb 90 05 6d eb 40 d8 17 f2 87 bb 99 14 90 0d c9 9f ba 19 90 76 92 a7 2b fb d6 44 da 97 f8 38 25 34 57 bb 02 03 01 00 01

Odtlačok:

05 F5 B3 E2 E1 92 96 A2 DA E5 12 A5 F1 68 38 14 4D 15 62 AC

Podpisový algoritmus:

1 2 840 113549 1 1 11

Dátum platnosti od:

17. apríla 2012; 06:56:33 UTC

Dátum platnosti do:

17. apríla 2013; 06:56:33 UTC

Poznámka:

Mgr. Zuzana Bankovichová, zamestnankyňa oddelenia živnostenskej registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné dokumenty:

- osvedčenie o živnostenskom oprávnení;

- potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti;

- potvrdenie o ukončení podnikania;

- potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti;

- úradný záznam o zmene údajov uvedených v živnostenskom oprávnení;

- úradný záznam o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- výpis zo živnostenského registra;

- prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri;

- potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis;

- potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané;

- potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky;

- rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku;

- rozhodnutie o zastavení konania z dôvodu neodstránenia nedostatkov podania;

- návrh na zápis do obchodného registra;

- žiadosť o udelenie oprávnenia podľa osobitných predpisov.