Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Aktualizácia Príručky k procesu verejného obstarávania SO – MV SR na verziu 4.2

Bratislava, 13. 12. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnila aktualizovanú verziu Príručky k procesu  verejného obstarávania, verzia 4.2, účinnú od 13.12.2018.

Aktualizáciou došlo k úprave postupov v nadväznosti na vydanie Systému riadenia EŠIF, verzia 7 a metodických pokynov CKO.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]