Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2018, Nedeľa
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2:

Zoznam schválených žiadostí o NFP (PDF, 147 kB)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (PDF, 146 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 222 kB)

 

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24:

Zoznam schválených žiadostí o NFP (PDF, 114 kB)

Zoznam neschválených žiadostí o NFP (PDF, 112 kB)

Zoznam odborných hodnotiteľov (PDF, 193 kB)