Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2019, Streda
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2:


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24:

Uzavretie 1. až 6. hodnotiaceho kola

Uzavretie 7. hodnotiace kola


 Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27:


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola