Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. apríl 2017, Sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR
25. 04. 2017

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna...

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia
24. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad...

Projektom vytvorí Ministerstvo spravodlivosti SR podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie
13. 04. 2017

Slovenské súdy by mali v budúcnosti fungovať efektívnejšie a rýchlejšie. To je cieľom Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré požiadalo o finančné prostriedky z Európskej únie na svoj projekt s názvom „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky...

Rezort vnútra pomôže obciam s vysporiadaním pozemkov pod rómskymi obydliami
07. 04. 2017

Obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, pomôže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s vysporiadaním pozemkov. Umožní mu to národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách, na ktorý je z Európskej únie vyčlenená alokácia 2 ...

Pri kontrole pasov rátajte so zdržaním
06. 04. 2017

Od piatku (07.04.2017) začnú policajti na hraničných priechodoch s Ukrajinou a slovenských  medzinárodných letiskách kontrolovať všetkých cestujúcich mimo Schengenskú hranicu. Doposiaľ polícia kontrolovala systematicky len štátnych príslušníkov tretích krajín. Po novom prejde...

S finančnou podporou EÚ pomôžeme samosprávam s integráciou cudzincov do spoločnosti
06. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant. Zameraná je na projekty v oblasti integrácie štátnych...

EK vyčlenila 80 miliónov eur na špecifické akcie v oblasti Návratu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu
06. 04. 2017

Európska komisia (EK) vyčlenila 80 miliónov eur na špecifické akcie v oblasti Návratu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. O tieto finančné prostriedky je možné sa uchádzať prostredníctvom predloženia žiadostí o špecifické akcie zodpovedného orgánu fondov pre oblasť vnútorných záležitostí...

Analytici sú pre verejnú správu kľúčoví, operačný program Efektívna verejná správa preto podporí ich vzdelávanie
31. 03. 2017

Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »