Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2018, Piatok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Na mimoriadnom Monitorovacom výbore pre operačný program Efektívna verejná správa sa prezentovali informácie ohľadom plánovaného čerpania a schválili sa dva zámery národných projektov
28. 06. 2018

Ďalšie dva zámery národných projektov schválil Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom júnovom zasadnutí. Zelenú tak dostali predložené zámery projektov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a...

Vyzvanie na národný projekt - MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
15. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. júna 2018 vyzvanie na národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-3.

Oznámenie termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola na podporu prístupu k pitnej vode
06. 06. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola, a to termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola je stanovený na 24. augusta 2018. Termín uzavretia 5. hodnotiaceho...

Verejná výzva na partnera národného projektu Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike - APZ
06. 06. 2018

Žiadateľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave v rámci prípravy národného projektu s názvom „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ zverejnil dňa 05. júna 2018 na svojom webovom sídle verejnú výzvu na výber partnera...

Vyzvanie na národný projekt - VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ
05. 06. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 05. júna 2018 vyzvanie na národný projekt: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI A ZÍSKANIE ODBORNÝCH ZNALOSTÍ s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-5.

Do tímu OP EVS hľadáme posily
31. 05. 2018

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších päť zámerov národných projektov
30. 05. 2018

Ďalších päť zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom májovom zasadnutí. Odobrené sú tak zámery projektov napríklad z dielne Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre MNO prišlo 101 žiadostí o NFP
30. 05. 2018

Do druhého hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) bolo doručených 101 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Žiadosti prišli v sume 19 071 685 eur. Druhé kolo bolo otvorené pre dve výzvy, v ktorých na projekty...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »