Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Operačný program Rakúsko - Slovenská republikaNázov: Operačný program Rakúsko - Slovenská republika
Cieľ: Celkovým cieľom tohto programu je prispieť k hospodárskemu, sociálnemu, environmentálnemu a kultúrnemu rozvoju rakúsko-slovenského prihraničného regiónu
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Riadiaci orgán: Úrad viedenskej krajinskej vlády
Národný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Pôsobnosť: Bratislavský a Trnavský kraj
Prioritné osi:
  1. Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť
  2. Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj
Účasť MV SR: V rámci opatrenia Spolupráca v oblasti vzdelávania a kvalifikácie sa môžu zapájať sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR (SOŠ PZ), APZ, Inštitút pre verejnú správu.

V rámci opatrenia Spolupráca/spoločný manažment ochrany životného prostredia a predchádzanie rizikám budú možné aktivity pre KR HaZZ, prípadne ÚCO MV SR).