Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Operačný program Poľsko - Slovenská republika

 

Názov: Operačný program Poľsko - Slovenská republika
Cieľ: Zintenzívniť poľsko-slovenskú spoluprácu partnerstva v záujme udržateľného rozvoja prihraničného regiónu
Finančný rámec: 185 185 604 EUR
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Riadiaci orgán: Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky
Národný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Pôsobnosť: Žilinský a Prešovský kraj
Prioritné osi:
  1. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
  2. Socioekonomický rozvoj
  3. Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)
Účasť MV SR: V rámci prioritnej osi 1 Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry sa do aktivít zameraných na budovanie cezhraničnej infraštruktúry ochrany životného prostredia a rozvoja spoločných systémov na ochranu obyvateľstva pred prírodnými katastrofami budú môcť svoje aktivity realizovať krajské riaditeľstvá HaZZ v Žiline a Prešove.

V rámci prioritnej osi 2 Socioekonomický rozvoj sa do opatrenia zameraného na vytváranie sietí, konkrétne - rozvoj spoločných vzdelávacích služieb môže zapájať Stredná škola PO Žilina a do opatrenia podpora spoločného záchranného systému HaZZ a HZS.