Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. júl 2019, piatok
 

Aktuality


:


Zamestnanci sekcie európskych programov strávili Deň detí s rómskou komunitou
02. 06. 2016

Zamestnanie pracovníka Ministerstva vnútra SR nie je iba o práci v kanceláriách, ale aj priamom kontakte s ľuďmi či dobrovoľníckej činnosti. V rámci aktivity spoločenskej zodpovednosti sa preto zamestnanci sekcie európskych programov rozhodli pomôcť rómskej komunite na Základnej...

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015
02. 06. 2016

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania...

Návštevníkom osláv Dňa Európy sme predstavili operačné programy v správe rezortu vnútra
11. 05. 2016

V pondelok 9. mája bolo centrum Bratislavy dejiskom osláv Dňa Európy. Okrem koncertov, tanečných vystúpení a prezentácie krajín Európskej únie patrilo Hlavné a Primaciálne námestie aj predstaveniu operačných programov a pomoci z Európskej únie. Ministerstvo vnútra ako...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015
08. 04. 2016

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre...

Medzinárodný deň vody je 22. marca: Čo ste o nej ešte nevedeli?
22. 03. 2016

Väčšina ľudí bez nej neprežije viac ako tri dni. V časoch, keď ropa hrá svoj prím na burzách celého sveta, voda je stále komoditou, bez ktorej by svet neprežil. Do kontaktu s ňou prichádzame dennodenne, aj keď ju nekonzujeme priamo vo svojej tradičnej forme. Voda má nekonečné množstvo...

Deň čísla, ktoré ročne zachráni státisíce životov
10. 02. 2016

Jedenásty deň druhého kalendárneho mesiaca je aj v roku 2016 venovaný trojčíslu, ktoré symbolizuje záchranu ľudský životov a pripravenosť kedykoľvek a kdekoľvek zasiahnuť. Európsky deň 112 bude 11. februára zameraný na zvyšovanie povedomia o existencii a fungovaní tiesňového...

Pripravujeme Slovensko na zvládanie katastrof
14. 01. 2016

Vláda schválila Stratégiu manažmentu bezpečnostných rizík SR. Úlohou dokumentu z dielne rezortu vnútra je jasné pomenovanie najrôznejších bezpečnostných rizík, ktoré môžu ohroziť obyvateľov Slovenska a krajinu ako takú. Stratégia má napomôcť k ...

Výzva na výber odborných hodnotiteľov
23. 12. 2015

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje dňa 23. decembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre: prioritnú os 3...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »
 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]