Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

EIA

Správne konania  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana ovzdušia  |  Ochrana prírody a krajiny

Rozhodnutie: „Prestrešenie exteriérových skladov, Kofola a.s., Rajecká Lesná, zverejnené dňa 30. 11. 2020 (PDF, 440 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č.3 ÚPN Obce Kamenná Poruba, zverejnené dňa 24. 11. 2020 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Stránske, zverejnené dňa 05. 11. 2020 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja, zverejnené dňa 28. 10. 2020  (PDF, 224 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente „Plánu dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“ podľa Zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zverejnené dňa 28. 10. 2020 (PDF, 518 kB)

ÚPN Obce Stráňavy zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 224 kB)

Informácia pre verejnosť: Podpivničenie predstavanej terasy a zmena vytvoreného počtu lôžok v rekreačnom objekte zverejnené dňa 14. 10. 2020 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: „Polyfunkčný objekt FLÓRA“, zverejnené dňa 07. 10. 2020 (PDF, 251 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu Mesta Rajec, zverejnené dňa 05. 10. 2020 (PDF, 815 kB)

Rozhodnutie: "Novostavba hotela, Rajecké Teplice“, zverejnené dňa 05. 10. 2020 (PDF, 266 kB)

Informácia pre verejnosť: ÚPN Obce Stráňavy zverejnené dňa 16. 09. 2020 (PDF, 224 kB)

Rozhodnutie: „Žilinská univerzita – parkovisko Nová menza“, zverejnené dňa 10. 09. 2020 (PDF, 320 kB)

Informácia pre verejnosť: „Územný plán obce (ÚPN – O ) Lietavská Lúčka, návrh“, zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: „Územný plán obce Turie“, zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 139 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č.2 Územného plánu Mesta Rajec zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 225 kB)