Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

EIA/SEA

24.08.2020

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2/2020 – ÚPN obce Zákamenné“

Informácia pre verejnosť  (PDF, 216 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente  (PDF, 219 kB)

Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č.2/2020 – ÚPN obce Zákamenné“ je zverejnené aj na webe ministerstva životného prostredia   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-2020-upn-obce-zakamenne

08.09.2020

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti ,, Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.“

Informácia pre verejnosť (PDF, 235 kB)

Oznam (PDF, 1 MB)

Uvedené Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti ,, Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.“  je zverejnené aj na webe ministerstva životného prostredia   https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhromazdovanie-odpadov-wamp-s-r-o-

14.10.2020

Zverejnenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán obce Krušetnica“

Informácia pre verejnosť (PDF, 370 kB)

Rozsah hodnotenia (PDF, 458 kB)

Rozsah hodnotenia „Územný plán obce Krušetnica“  je zverejnený aj na webe ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-krusetnica

29.10.2020 

Zverejnenie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Výrobno – skladová hala s administratívou“

Informácia pre verejnosť (PDF, 234 kB)

Zámer (PDF, 962 kB)

Rozsah hodnotenia „Územný plán obce Krušetnica“  je zverejnený aj na webe ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobno-skladova-hala-s-administrativou