Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Informácie organizačného odboru

Prevencia kriminality

Dokumenty z oblasti prevencie kriminality

Vojnové hroby

Evidencia, vyhľadávanie vojnových hrobov

Kontakty

JUDr. Peter Parák

vedúci odboru
Telefón 032/7411 201
Fax 032/7434 686

Ing. Jana Šlesarová

odborný radca
Telefón 032/7411 361

Marta Matejková

sekretariát prednostu
Telefón 032/7411 206, 0908794363
Fax 032/7434686

Kamila Zenníková

supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411 553

Bc. Mária Snopková

agenda povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( PZP)
Telefón 032/7411 384

Ing. Samuel Filip

agenda povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( PZP)
Telefón 032/7411 307

Ing. Lucia Velacková

krajský koordinátor prevencie kriminality
Telefón 032/7411 391

Boris Masarovič

vodič
Telefón 032/7411 212

Mgr. Martina Heglasová

referent špecialista - správkyňa registratúry
Telefón 032/7411 552

Jarmila Staňová

majetok a materiálno-technické zabezpečenie
Telefón 032/7411286

Bc. Anna Krajčíková

podateľňa
Telefón 032/7411551

Mgr. Petra Hatnančíková

supervízor klientskeho centra
Telefón 032/7411 553

Alena Hlávková

informátor
Telefón 032/7411550

Peter Žák

informátor
Telefón 032/7411550

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]