Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor - sídlo výkonu práce

Hviezdoslavova 3, Trenčín

Informácie:
032/7411565 - klientske centrum
032/7411566 – klientske centrum

Úradné hodiny:

P:  08.00 - 15.00
U:  08.00 - 15.00
S:  08.00 - 17.00 
Š:  08.00 - 15.00
Pi: 08.00 - 14.00 Kontakty

Mgr. Jana Hanzelová

vedúca odboru
Telefón 032/7411580

Pozemkové oddelenie

Ing. Peter Igaz

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411582

Bc. Nora Pavleová

ochrana PP (vyňatie z PP)-okres Ilava
Telefón 032/7411585

Ing. Simona Kačániová

pozemkové úpravy
Telefón 032/7411590

Mária Balážová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411581

Ing. Jana Paučinová

pozemkové úpravy
Telefón 032/7411587

Ing. Daniela Machavová

ochrana PP (vyňatie z PP)
Telefón 032/7411584

Ing. Zuzana Noskova

pozemkové úpravy, z.č.140/2014
Telefón 032/7411588

Ing. Katarína Holecová

záhradkové osady, ochrana PP
Telefón 032/7411586

JUDr. Peter Sitár

reštitúcie, ochrana PP
Telefón 032/7411583

Mgr. Monika Kobzová

ochrana PP
Telefón 032/7411591

Oddelenie lesného hospodárstva

Ing. Zlatica Záhradníková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411592

Ing. Stanislav Patka

lesná časť
Telefón 032/7411594

Ing. Renáta Červeňanová

lesná časť
Telefón 032/7411593

Ing. Pavel Bernát

lesná časť
Telefón 032/7411595