Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Informačný systém lesného hospodárstva a poľovníctva

Náplň činnosti odboru  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Informačný systém lesného hospodárstva a poľovníctva

Informačný systém lesného hospodárstva a informačný systém poľovníctva je vedený na adrese:

https://gis.nlcsk.org/ISLHP/