Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

KEP

Aktuálne certifikáty

Meno držiteľa certifikátu Platnosť od:  Platnosť do: 
Ing. Iveta Sabolčáková

13. marca 2020 11:41:45

13. marca 2021 11:41:45

JUDr. Valéria Dzugasová

13. marca 2020 11:52:18

13. marca 2021 11:52:18

Ing. Katarína Mešterová

13. marca 2020 12:18:22

13. marca 2021 12:18:22

Ing. Helena Jaremková

13. marca 2020 12:12:13

13. marca 2021 12:12:13

Mgr. Katarína Kočišová

13. marca 2020 12:03:01

13. marca 2021 12:03:01

Certifikáty s ukončenou platnosťou