Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia - návrhy


Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie  Parížske močiare na roky 2018-2047

Parížske močiare C register (PDF, 482 kB)
Parížske močiare E register (PDF, 5 MB)
03f_PS o CHVÚ Parížske močiare (PDF, 3 MB)


Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047

Parcely C - registra KN - Dolné Považie II (PDF, 7 MB)
Parcely E - registra KN - Dolné Považie II (PDF, 42 MB)
03a_PS o CHVU Dolne Povazie (PDF, 9 MB)
PS o CHVÚ Dolné Považie- zapracované pripomienky (PDF, 7 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047

03g_PS o CHVU Poiplie (PDF, 3 MB)
adresy (PDF, 77 kB)
CHVU Poiplie - k. u.  Sahy (PDF, 568 kB)
CHVU Poiplie - k. u.  Tesmak (PDF, 4 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Žitavský luh na roky 2018-2047

03h_PS o CHVU Zitavsky luh (PDF, 3 MB)
Parcely E registra KN - Žitavský luh (PDF, 602 kB)
Parcely C registra KN - Žitavský luh (PDF, 395 kB)