Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Humenné (PDF, 2 MB)

RÚSES Humenné (PDF, 12 MB)

Humenné M1 SKS (PDF, 14 MB)

Humenné M2 POZITÍVA (PDF, 21 MB)

Humenné M3 NEGATÍVA (PDF, 20 MB)

Humenné M4 PROBLÉMY (PDF, 22 MB)

Humenné M5 NÁVRH (PDF, 19 MB)