Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

Jarné kolo školení pokračuje

12. 04. 2019

V dňoch 1.-2. apríla 2019 pokračovalo  Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR v jarnom kole školení  na tému „identifikácia obchodovania s ľuďmi“ pre špecializované skupiny odborníkov. Pretože chápeme, že deti sú jednou z najzraniteľnejších skupín a môžu sa stať terčom pre obchodníkov, cieľovou skupinou boli pedagógovia zo základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných odborných škôl aj gymnázií.

Prítomným bola interaktívnou formou pomocou filmov a prezentácií priblížená problematika obchodovania s ľuďmi a poskytnuté praktické informácie zamerané na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj kroky, ako postupovať v prípade zistenia akýchkoľvek informácií súvisiacich s trestným činom obchodovania s ľuďmi. Dozvedeli sa takisto o možnostiach prevencie a aktivitách, prostredníctvom ktorých oboznamujeme mladých ľudí o tom, ako môžu minimalizovať riziká a nástrahy. Touto aktivitou Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR prispieva k rozširovaniu a posilňovaniu národného referenčného mechanizmu, ktorého základom je identifikácia obetí a ich referovanie na poskytnutie potrebnej pomoci. V týchto školeniach budeme pokračovať aj naďalej.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy