Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2019, Streda
 

Oznámenie termínu uzavretia 3. a 5. hodnotiaceho kola výziev zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK

Bratislava, 31. 08. 2018

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzavretí termínu 3. a 5. hodnotiaceho kola, a to na 25. októbra 2018. Termín uzavretia 3. a 5. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu a výstavbu komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a OPLZ-PO6-SC613-2017-2.