Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Certifikáty zamestnancov OÚ Lučenec

Certifikáty zamestnancov OÚ Lučenec

Platné certifikáty:

od 26.08.2020 do 26.08.2021

Ing. Elena Uličná

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 12. augusta 2020

Dátum platnosti do: 12. augusta 2021

Poznámka: Vedúca odboru je oprávnená podpisovať všetky dokumenty vydané odborom živnostenského podnikania Okresného úradu Lučenec.

 

Ing. Renata Sabová

Detaily k vydanému certifikátu:

Dátum platnosti od: 12. augusta 2020

Dátum platnosti do: 12. augusta 2021

Poznámka: Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty: osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdenie o ukončení podnikania, potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR, potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané, potvrdenie o zániku osvedčeného  živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti, výpisy zo živnostenského registra, potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis, prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri, úradný záznam.