Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2017, Štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva (POH) Banskobystrického kraja na roky 2011-2015, zverejnené 17.2.2014 (7,2 MB) rtf
Verejná vyhláška OU BB č.1/2044 z 10.1.2014, ktorou sa vyhl. záväzná časť POH Banskobystrického kraja na roky 2011-2015, ktorá je uverejnená vo Vestníku vlády SR čiastka 1 vydaná 31.1.2014. , zverejnené 17.2.2014 rtf
1. POH BB príloha č.1, zverejnené 17.2.2014 (55,9 kB) rtf
2. POH BB príloha č.2, zverejnené 17.2.2014 (54,1 kB) rtf
3. POH BB príloha č.3, zverejnené 17.2.2014 (42,9 kB) rtf
4. POH BB príloha č.4, zverejnené 17.2.2014 (1,2 MB) rtf
5. POH BB príloha č.5, zverejnené 17.2.2014 (264,2 kB) rtf
6. POH BB príloha č.6, zverejnené 17.2.2014 (358,2 kB) rtf
7. POH BB príloha č.7, zverejnené 17.2.2014 (394,3 kB) rtf
8. POH BB príloha č.8, zverejnené 17.2.2014 (225,7 kB) rtf
9. POH BB príloha č.9, zverejnené 17.2.2014 (2,9 MB) rtf
10. POH BB príloha č.10, zverejnené 17.2.2014 (300,9 kB) rtf
11. POH BB príloha č.11. zverejnené 17.2.2014 (352,6 kB) rtf
12. POH BB príloha č.12, zverejnené 17.2.2014 (129,0 kB) rtf
13. POH BB príloha č.13, zverejnené 17.2.2014 (524,9 kB) rtf
14. POH BB príloha č.14, zverejnené 17.2.2014 (70,4 kB) rtf
15. POH BB príloha č.15, zverejnené 17.2.2014 (102,4 kB) rtf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta B.Bystrica, 2013, zverejnené 24.3.2014 (2,5 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Jelšava, obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota ,2013, zverejnené 24.3.2014 (2,5 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, Polom, mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla a obce Rimavské Brezovo,2013, zverejnené 24.3.2014 (2,4 MB) pdf
19. Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2012, zverejnené 10.07.2014 (925,2 kB) pdf
20. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2015, zverejnené 30.01.2015 (40,6 kB) pdf
Rozsah hodnotenia, zverejnené 04.04.2016 (2,3 MB) pdf
Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2014, zverejnené 19.12.2016 (1,3 MB) pdf
Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2015, zverejnené 19.12.2016 (1,3 MB) pdf