Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2017, Utorok
 

Oznamy a Dokumenty na stiahnutie

Oznamy a Dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Odbor Starostrivosti o životné prostredie - ZEP

Plán rozvoja verejných vodovodov (PRVV) pre územie Banskobystrického kraja      Mapy PRVV                      

Plán rozvoja verejných kanalizácií (PRVK) pre územie Banskobystrického kraja       Mapy PRVK

Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho zoznamu

 

„Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“ sa uskutoční dna 22.11.2017 o 10:00 hod  na Okresnom úrade Banska Bystrica, Nám. L. Šťúra 1, 974 05 Banska Bystrica, 7. Poschodie, č.d.: 721“. Správa o hodnotení strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020 je tu http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-banskobystrickeho-kraja-na-roky-2016-2

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva (POH) Banskobystrického kraja na roky 2011-2015, zverejnené 17.2.2014 (7,2 MB) rtf
Verejná vyhláška OU BB č.1/2044 z 10.1.2014, ktorou sa vyhl. záväzná časť POH Banskobystrického kraja na roky 2011-2015, ktorá je uverejnená vo Vestníku vlády SR čiastka 1 vydaná 31.1.2014. , zverejnené 17.2.2014 rtf
1. POH BB príloha č.1, zverejnené 17.2.2014 (55,9 kB) rtf
2. POH BB príloha č.2, zverejnené 17.2.2014 (54,1 kB) rtf
3. POH BB príloha č.3, zverejnené 17.2.2014 (42,9 kB) rtf
4. POH BB príloha č.4, zverejnené 17.2.2014 (1,2 MB) rtf
5. POH BB príloha č.5, zverejnené 17.2.2014 (264,2 kB) rtf
6. POH BB príloha č.6, zverejnené 17.2.2014 (358,2 kB) rtf
7. POH BB príloha č.7, zverejnené 17.2.2014 (394,3 kB) rtf
8. POH BB príloha č.8, zverejnené 17.2.2014 (225,7 kB) rtf
9. POH BB príloha č.9, zverejnené 17.2.2014 (2,9 MB) rtf
10. POH BB príloha č.10, zverejnené 17.2.2014 (300,9 kB) rtf
11. POH BB príloha č.11. zverejnené 17.2.2014 (352,6 kB) rtf
12. POH BB príloha č.12, zverejnené 17.2.2014 (129,0 kB) rtf
13. POH BB príloha č.13, zverejnené 17.2.2014 (524,9 kB) rtf
14. POH BB príloha č.14, zverejnené 17.2.2014 (70,4 kB) rtf
15. POH BB príloha č.15, zverejnené 17.2.2014 (102,4 kB) rtf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta B.Bystrica, 2013, zverejnené 24.3.2014 (2,5 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Jelšava, obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota ,2013, zverejnené 24.3.2014 (2,5 MB) pdf
Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Hnúšťa a miestnych častí Brádno, Hačava, Likier, Polom, mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla a obce Rimavské Brezovo,2013, zverejnené 24.3.2014 (2,4 MB) pdf
19. Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2012, zverejnené 10.07.2014 (925,2 kB) pdf
20. Dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2015, zverejnené 30.01.2015 (40,6 kB) pdf
Rozsah hodnotenia, zverejnené 04.04.2016 (2,3 MB) pdf
Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2014, zverejnené 19.12.2016 (1,3 MB) pdf
Správa o kvalite ovzdušia a stave jeho znečisťovania v Banskobystrickom kraji v roku 2015, zverejnené 19.12.2016 (1,3 MB) pdf