Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Informácie pre verejnosť

Aktuálne informácie  |  POSVP  |  Informácie pre verejnosť

ZDROJE OHROZENIA.

  1. Rozlievanie vodných tokov (povodne)   


Správca  toku                    

Vodný tok  (názov)         

Obce  ohrozené záplavou  alebo  povodňou     (spravidla  len  časti  obce)          

Vodočetná stanica 

Povodie Váhu

závod Nosice                                                  

Maríkovský       potok

H. Mariková, D. Mariková,   Hatné ,Prosné, Udiča                           

Dolná
Maríková  

Papradňanka            

Papradno, Brvnište, Stupné,        

Jasenica, Podvažie ,Šebešťanová 

Podvážie

Domanižanka            

Sádočné, Domanižská Lehota,      

Domaniža, Prečín,Pov.Bystrica     

Považská

Bystrica

Pružinka                     

Pružina, Tŕstie, Dolný Lieskov         

Slopná ,Visolaje, Beluša  

Beluša

Biela Voda                 

Lazy,(Lysá),Lúky, Zariečie,          

Mestečko, Dohňany, Púchov

Dohňany

Lednica                           

Lednica, Horná Breznica,Dolná

Breznica, Lednické Rovne

 

Zubák                       

Zubak, D.Breznica, Led.Rovne

 

 Vodné stavy na vodočtoch v  okrese Považská Bystrica, pri ktorých nastávajú stupne povodňovej aktivity na rieke Váh.

Rieka/                                                  
povodňový          
úsek                                                                         

Miesto vodočetnej stanice                                         

1. stupeň   

     Stav bdelosti   

2. stupeň 

      Stav

pohotovosti

3. stupeň

Stav

ohrozenia

Váh /  IV.                 

Považská  Bystrica        

300 cm            

400 cm            

480 cm   

Váh /  V.                 

Priehrada Nosice       

1000 m3/sec. 

1300 m3/sec.   

1600 m3/sec.

Váh /  VI.                

 

Hať Kočkovce          

1000 m3/sec. 

1300 m3/sec.   

1600 m3/sec  

Váh / IV.                 

Vodné dielo Žilina        

350 cm            

420 cm            

490 cm

 2. Možnosť vzniku veľkých požiarov

Ohrozenie  veľkoplošnými  požiarmi v  blízkosti osídlenia,   rekreačných   zariadení, turistických chodníkov a železničných  tratí, je možné na monokultúrnych lesných plochách najmä v ihličnatých porastoch,  kde  sa  požiar  nekontrolovateľne šíri  korunami  stromov..

          V objektoch   kde  sa  vo veľkom  skladujú, spracovávajú  alebo  prepravujú  farbivá, riedidlá,  pohonné hmoty, textilné syntetické  materiály, drevné  hmoty, uhlie, múka, obilie, kŕmne  zmesi, papier , kde môže okrem primárneho požiaru  vznikať i sekundárne ohrozenie z generovaných toxických splodín horenia.

          Najväčším  ohrozovateľom  zaradeným v zmysle zákona 261/2002 Z.z. do kategórie „A“ je  tohto hľadiska  areál  firmy  Continental MATADOR Rubber, a.s.  Púchov, najmä  z  dôvodu  skladovania a  spracovania  veľkého  množstva  vysoko  horľavých  látok ( prírodný a syntetický kaučuk, prášková síra , hotové  produkcia–pneumatiky a pásy ) ktoré môžu  po  zahorení  generovať toxické látky a ohroziť  obyvateľstvo  mesta Púchov a obcí Streženice  a  Dolné Kočkovce.

 

c)  oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín

 

3. Seizmická činnosť

          Prakticky  celé  územie  obvodu  leží  v  pásme  šiesteho  a  siedmeho  stupňa    MKS-64 to  znamená  možnosť  vzniku  veľmi  silného  zemetrasenia  s následnými škodami  ktoré nieje možné  z  dôvodu  nedostatku  vhodnej  metodiky  explicitne  vyhodnotiť.
                              

4. Zosuvy pôdnych vrstiev 

Na území obvodu sú možnosti   zosuvov  menšieho  rozsahu , ktoré  priamo  neohrozujú trvalo   obývané  lokality,  jedná  pozemky  v  katastrálnom  území  obci:   Horná   Maríková, Dolná Maríková , Papradno,  Lazy pod  Makytou,  Lysá pod Makytou.

 Tieto zosuvy  vznikajú  vplyvom  premočenia pôdy s následným  pohybom  svahových pôdnych vrstiev  pričom  hrozia  závaly komunikácií ,  čiastočné  poškodenie alebo  demolácia  spravidla  hospodárskych  budov  resp.  súkromných  rekreačných  objektov  v  týchto  lokalitách..

 V uplynulom období neboli na území obvodu Považská Bystrica zosuvy pôdnych vrstiev, ktoré by závažným spôsobom  ohrozili  trvalo obývané lokality alebo  priemyselné objekty.     

 5. Padanie skál

 Okres  Považská  Bystrica :.

           cesta  č.   III / 06157   úsek   Manínska Tiesňava     Vrchteplá  .......cca    6 km.    

 Okres  Púchov:  .

            cesta  č. III/ 06149     úsek    Belušské Slatiny    Mojtín   ............. cca    5 km   

 

6. Výskyt snehových lavín

    V obvode sa  sporadicky  vyskytujú  malé snehové  lavíny  v priestore   Manínska  Tiesňava s dosahom na komunikáciu  číslo III / 06157   Považská Teplá – ZáskalieVrchteplá.  Trvalo obývané lokality  územia  obvodu  niesu  ohrozované snehovými lavínami. 

7. Vietor, hmly, námrazy, poľadovice

 Územie obvodu je v prevažnej miere vystavené  vetrom zo smeru sever,  severozápad a západ.  Nárazový  vietor  s  rýchlosťou  nad  100  km/h  sa  vyskytuje  na území obvodu  len dva – tri krát za rok s ničiacim účinkom  na  relatívne  malé  plochy.  

V okolí  nádrže VS Nosická  priehrada  sa  často  vyskytuje  hustá  hmla  ktorá pri poklese  teploty  vytvára  námrazu  resp.  poľadovicu. 

8. Vyhodnotenie najzávažnejšieho ohrozenia priemyselnou haváriou

 

Druh ohrozenia

 

Ohrozený priestor

 

Zdroj ohrozenia

 

Amoniak

575 m

Royal  Brynkers Dolný Moštenec                                         

Amoniak

615 m

MŠK s.r.o., zimný štadión Považská Bystrica              

Amoniak

190 m

Majetok a.s., obj. kaliareň  Považská Bystrica                         

Amoniak

513 m

MŠK zimný štadión Púchov

Amoniak  

780 m

Púchovský mäsový  priemysel  a.s.  Púchov

Amoniak

251 m

Janek s.r.o., (HYZA a.s.)   Púchov

Amoniak

184 m

Royal  Brynkers Beluša                                      

Chlór 

364 m

MŠK-.plaváreň Považská Bystrica

Chlór 

364 m

MŠK - plaváreň Púchov 

Chlór 

229 m

Majetok a.s., obj. tepláreň  Považská Bystrica                         

Propán - bután, benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica

Pov. Bystrica – „ Salaš          

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica                      

 Pov. Bystrica.„ Slovnaft        

Propán - bután, benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica   

Pov. Bystrica -„ Orlove          

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica  

Pov. Bystrica - „ ESSO“          

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica   OMV   Pov. Bystrica -„Žilinská“        

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica  TESCO 

Považská Bystrica                  

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica.     

Púchov – Vsetínska cesta                  

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica     

Púchov – Sedlište                    

Benzín, nafta, oleje, ostatné horľavé látky        

100 m

Čerpacia stanica                     

Lednické Rovne                    

Rôzne látky

250 m

KALIAREŇ s.r.o. Považská Bystrica                                            

Rôzne látky

260 m

PSL a.s., Považská  Bystrica                                                    

Rôzne látky

200 m

MANET-POLNOTECH

Považská .Bystrica                      

Rôzne látky

250 m

MEĎ  POVRLY  SL  a. s.

Považská  Bystrica                     

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

 

150 m

Tepláreň  s.r.o.                

Považská Bystrica              

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

VOJUS a.s.

Považská Bystrica            

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

SAUER DANFOSS  a.s.

Považská Bystrica                

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

MATADOR  a.s. Púchov

+ MATADOR RUBBER  

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

Púchovský mäsový

priemysel a.s. Púchov       

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

ADP s.r.o.    Púchov, Streženická cesta   

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

SAD Trenčín a.s. 

stredisko P. Bystrica        

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

SAD Trenčín a.s. 

stredisko  Púchov             

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

Vodná elektráreň  

Považská Bystrica              

Ropné produkty, farby  a  riedidlá          

150 m

Transformovňa  

Považská Bystrica                

Ropné produkty, farby  a  riedidlá         

150 m

Železničná stanica   

Púchov                             


9.   Preprava nebezpečných látok

      Sledovanie prepravy nebezpečných látok bolo legislatívne upravené len do roku 2005.

      Okres Považská Bystrica :

       – cestná preprava : –  cesta  č. I / 61    Žilina  -  Považská Bystrica  - Trenčín
                                          ohrozené obce:
Plevník, Považská Bystrica, Sverepec          

                                        cesta  č. II/507   Bytča -  Považská Bystrica  -  Púchov
                                          ohrozené obce:
Podvážie, Považské Podhradie,Udiča,Nimnica, Púchov

                                       cesta  č. II/517    Rajec  -  Považská Bystrica          

                                         ohrozené obce: Považská Bystrica, Prečín, Domaniža, Malé Lednice

       – železničná preprava :  – trať :  Žilina –  Považská Bystrica     Púchov
                                                 ohrozené obce:
Plevník Považská Bystrica, Dolný Milochov        


Okres   Púchov
:                     

       – cestná preprava : –  cesta  č. I/ 49    Trenčín    Púchov    Horní Lideč (ČR) 

   ohrozené obce: Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov, Dohňany. Mestečko,  Zariečie, Lúky pod Makytou, Lysá pod Makytou

                                      – cesta  č. II/507   Ilava    Pruské    Púchov

                                         ohrozené obce: Horovce, Lednické Rovne, Streženice, Púchov

 – železničná preprava :  – trať :  Žilina    Púchov    Trenčín

                                           ohrozené obce: Nosice ,  Púchov, Dolné Kočkovce, Beluša

                                        – trať  Púchov    Lúky pod  Makytou – Horní  Lideč (ČR)  

   ohrozené obce : Púchov, Streženice, Dohňany, Mestečko, Zariečie, Lúky pod Makytou, Lysá pod Makytou, Strelenka.

 


10.  Vyhodnotenie ohrozenia z prepravy nebezpečných látok

           Územie obvodu je  ohrozené prepravou nebezpečných látok na cestných a železničných prepravných  trasách  v nasledovných priemerných množstvách:
 
    cestná preprava:              Bratislava - Trenčín – Žilina  .................. cca    4 000 t
 

   železničná preprava :      Lúky pod Makytou - Púchov - Žilina .....  cca  18 000 t
                                              Bratislava - Púchov – Žilina  ................... cca  14 000 t

           Pri preprave po cestných trasách  bolo ťažisko na etyléne a hydroxide  sodnom.

          Pri železničných  trasách  boli prepravované najmä: amoniak, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a  etylénoxid.

          Z dôvodu chýbajúcej metodiky pre vyhodnocovanie ohrozenia z prepravy nebezpečných látok nieje možné konkretizovať rozsah dôsledkov a počty  ohrozených osôb na prepravnej trase.   

 

10. Letecké koridory a letecká doprava   

          V obvode Považská Bystrica nie sú technické podmienky pre prevádzku leteckej dopravy.
          Nad územím obvodu Považská Bystrica prechádzajú komerčné letecké koridory a vojenské letecké koridory.

          Najbližšie komerčné letisko je Žilina - Dolný Hričov (okres Žilina) cca 25 km od Považskej Bystrice.  

          Najbližšie športové letisko je Slávnica (okres Ilava)vzdialené cca 3O km od Považskej Bystrice.

 

11.  Oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby - Liptovská Mara

 Prielomová - záplavová vlna pri  rozrušení vodného diela dosiahne hranice okresov v čase:
                                        okres  Považská  Bystrica           okres  Púchov

VD  Liptovská  Mara   Č +     9  hodín  05  minút             11  hodín   40 minút 

Prielomovou  - záplavovou vlnou  budú v obvode Považská Bystrica ohrozené obce a ich  časti:

                                      okres  P o v a ž s k á    B y s t r i c a

Plevník  a  Udiča,  Považská Bystrica:  Centrum,  sídliska  Stred a Strojárenská štvrť,  miestne

časti:  Považská Teplá,  Považské Podhradie, Podvažie, Šebešťanová, Orlove, Dolný Milochov

 

                                                   okres   P ú c h o v

 Nimnica, Nosice , Púchov, Streženice, Dolné Kočkovce, Beluša, Lednické Rovne, Horovce

 

Zo  sledovaných objektov  väčšieho,  okresného alebo obvodného významu budú zaplavené, poškodené, vyradené z činnosti  resp. zničené:


1. Železničná trať

   Bratislava – Žilina, celý úsek v okresoch Považská Bystrica  a Púchov  v dĺžke   cca     25 km,
   Púchov  - Horní Lideč  smer  Praha v úseku Púchov-Dohňany ...............v dĺžke   cca  2  km

2. Železničné stanice : Plevník, Považská Teplá, Považská Bystrica. Púchov.

3. Vodné diela : Elektráreň Považská Bystrica,  Nosická priehrada, Hať Dolné Kočkovce.

4. Elektrorozvodňa VVN a VN Považská Bystrica
5. Cestné mosty:
Podvážie,  Považská Bystrica - Orlove,  Púchov I a  II , Udiča,
6. Železničný most a násypom  Púchov - Streženice

7. Priemyselné areály : Pov.Bystrica,( Robotnícka l), Púchov (Matador,Makyta )                               

8. Areály služieb: Považské Podhradie a Púchov Nimnická a Streženická cesta ,

9. Sídla :  Okresné riaditeľstvo polície SR  a oddelenia v Pov.BystriciPúchove,                         

                   Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru SR  a stanica Púchov

                   Obvodný úrad v Považskej Bystrici, Okresná prokuratúra a súd Pov.Bystrica

10. Čerpacie stanice pohonných hmôt:  Považská Bystrica-Žilinská a  Orlove, Púchov- Sedlište, Púchov-Streženická cesta a ADP s.r.o.,  Lednické Rovne

11. Sakrálne stavby  : Plevník, Považská Bystrica, Považské Podhradie, Púchov, Nimnica, Streženice.

                         

 Rozsah zatopenia a čas príchodu prielomovej vlny


Ohrozené  obce    

VD    Liptovská Mara

Počet   ohrozených   

% záplavy    

Čas príchodu  záplavy : 

              9 hod. 05 minut                         

Výška nad brehovou čiarou:                  

               8,5 m                                           

Plevník - Drienové                      


Považská Bystrica   
časť mesta                           

Považská Teplá                     

Pov. Podhradie      

Podvažie                   

Šebešťanová                         

Orlove                                  

Udiča  

Nimnica

Púchov  

DolnéKočkovce                        

Beluša -Hloža

Streženice 

LednickéRovne                           

Horovce  

860

celkom: 8430

(6290)

(280)

(843)

(547)

(105)

(325)

140

230

15 330

500

620

610

500

150

50 %

 

20 %

25 %

80 %

80 %

30 %

40 %

10 %

30 %

80 %

40 %

80 %

90 %

25 %

10 %

Obvod  spolu                        

        27370                                            

 

 

 Popis hrádze vodného diela

Vodné dielo       


Typ  hrádze  VD
(rok dostavby)  

Dľžka

hrádze

Šírka

koruny

Výška koruny hrádze           

Úžitkový

objem  m3

nad terénom 

nad hladinou     


Liptovská Mara 

Bešeňová  

sypaná zemná s hlinitým tesnením                       

(1975)  (+1976)

1225m  

7,0m   

43 m

2,7m         

320,0  mil.

(361,9 mil.)

+  10,0 mil.

 

  Prehľad údajov      VD   LIPTOVSKÁ  MARA

Ohrozená                

  obec(mesto)            

Vzdialen.

od VD         

v km               

Záplavová vlna                     

Čas

príchodu 

hod+minút      

Čas poklesu

na Q100

[ d.h:min]

výška

v m

rýchl.         

ms-1   

 

PlevníkDrieňove    

Pov.Teplá                 

Pov.Podhradie          

Pov.Bystrica            

Orlove

Udiča  

Nosice           

Nimnica 

Púchov 

Streženice

Horné_Kočkovce

Dolné_Kočkovce

Lednické_Rovne

Hloža        

Horovce     

 

105,60

110,50

111,00

113,50

114,80

119,50

127,50

126,70

129,00

131,30

130,85

133,00

136,70

136,90

142,00

 

3,90

7,12

4,34

3,10

6,60

2,00

1,30

2,40

4,30

4,10

1,80

1,80

1,80

1,75

1,20

 

2,9

4,9

6,1

4,2

6,1

1,8

5,1

5,2

4,3

4,2

3,3

3,3

1,4

1,2

1,40

 

9  + 05

9  + 39

9  + 39

9  + 51

9  + 55

10  + 30

11  + 40

11  + 30          11  + 55

12  + 11

12  + 11

12  + 11

12  + 53

13  + 00

13  + 22

 

1.20:57

1.21:40

1.21:40

1.22:16

1.22:32

1.22:53

2.05:49

2.05:51

2.06:01

2.06:01

2.06:01

2.06:01

2.06:43

2.06:39

2.07:20

 

Nebezpečné vlastnosti a označenie látok

 AMONIAK   ( čpavok ) >35% roztok

 

RN CAS   : 7664-41-7                     Vzorec        : NH 3

Č.nebezp.:  268                                 Číslo OSN : 1005

ADR        : 2 , 3at                              RID           : 2, 3 at

 

Základné informácie

 

Číslo nebezpečnosti (horné číslo tabuľky)     : 268

UN Number(spodné číslo oranžovej tabuľky) : 1005

Registračné číslo Chemical Abstracts            : 7664-41-7

Zdravie: !!! Veľmi nebezpečná látka! Dýchací prístroj a úplný ochranný odev nutný !

Požiar : ! Málo horľavá látka. Nebezpečie vznietenia pri vyšších teplotách.

Reakcia: Látka je pri normálnej teplote nereaktívna.

Vzhľad : Bezfarebná kvapalina alebo plyn so štipľavým dráždivým zápachom

 

Vlastnosti

 

Bod varu: -33,4 0C

Tenzia pár : 8,57 bar/20 0C

Hustota pár (vzduch=1) 1: 0,6

Bod topenia: -77,7 0C

Miešateľnosť s vodou : 517 g/l

Hustota (voda=1) 1: 0,61 pri 8,7 at.

Molekulová hmotnosť : 17,04

Teplota vzplanutia: horľavá látka

Medza výbušnosti, obj.% : 16-27; 15-30

Filter dýchacieho prístroja: K

 

Spôsoby hasenia, opatrenia v mieste havárie

 

    Látka horí len pri vysokých koncentráciách, vyššej teplote a pôsobeniu silného energetického zdroja.

POZOR! Kvapalný čpavok neprivádzať do styku s vodou. Nádrž chladiť vodou!

 

Likvidácia:

 

    Ohradiť a odčerpať, pokiaľ je látka zmiešaná s vodou. Zvyšky pokryť savým materiálom, napr. suchou zeminou, pieskom, mletým vápencom a v uzatvorenej nádobe odviesť na bezpečné miesto na likvidáciu. Utesniť podzemné zdroje.

POZOR! Nosiť ťažké dýchacie prístroje a úplné ochranné obleky. Zastaviť stroje. Neskákať do vody. Medené časti člnu môžu byť skorodované! Pri úniku látky do kanalizácie alebo odp.vôd vzniká leptavá zmes.

 

Skladovacie a prepravné podmienky

 

    Pri uvoľnení plynu sa tvorí veľké množstvo studenej hmly a leptavé výbušné zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Vznietenie pôsobením vysokej teploty a silného zdroja energie. S vodou tvorí látka silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Nad hladinou sa môžu tvoriť hmly a pary so silnými dráždivými účinkami. Látka koroduje farebné kovy, galvanizované predmety, meď a zlúčeniny medi.

Vhodné materiály pre nádrže: železo, oceľ

Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia.

 

Zdravotné ohrozenie

 

    Tekutina aj plyn dráždia silne až do ťažkého poleptania oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Kŕč alebo edém glottis môže viesť k uduseniu. Nadýchanie plynu vysokej koncentrácie môže mať za následok náhlu smrť. Styk s tekutinou vyvoláva ťažké omrzliny.

Príznaky:

Pálenie, bolesti a poškodenie očí, nosných a hltanových slizníc akože. Omrznuté časti tela majú bielu farbu. Dráždivý kašeľ najťažšieho stupňa, dušnosť. Krátkodobý účinok: koncentrácie 0,25% pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min.

 

Prvá pomoc

 

    Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do kľudnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť  sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10-15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Omrznuté miesta netrieť. Postihnutých transportovať v leže. Pri nebezpečí straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

 

Lekárske ošetrenie, pokyny pre lekára

 

    Symptomatická liečba. Ak príde k zasiahnutiu očí, previesť ihneď dôkladný výplach. Ihneď vyžiadať pomoc očného lekára! Pri podráždení dýchacích ciest dať vdychovať každých 10 min. 5 zdvihov aerosolového dávkovača s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol) do vymiznutia potiaží. Pozor na možnosť vzniku edému pľúc po dobe latencie (často s nepatrnými príznakmi) až do 2 dní. Ako profylaxiu dať vdychovať, aj keď príznaky chýbajú, každých 10 min. 5 zdvihov aerosolu s Dexamethasonom (Auxison dos. aerosol), celkom asi 3x. Aj pri nepatrných príznakoch každých 10 min. 5 zdvihov až do vymiznutia príznakov, najmenej však do vypotrebovania 1 balenia. K tomu event. podať Prednison i.v. 250 mg ihneď až do 1000 mg 1. deň, mierne znižovať dávky 2. a 3. deň. Prísny kľud na lôžku! Protiinfekčná profylaxia! Podľa potreby podávať kyslík. Ľudský albumín 20 %.

 

 

CHLÓR


- je žltozelený, nehorľavý plyn štipľavého zápachu, ťažší ako vzduch, jedovatý a žieravý, pri styku s vlhkým vzduchom tvorí hmly (reaguje s vodnou parou). V kvapalnom skupenstve je slabo zažltnutá kvapalina. Zlučuje sa takmer so všetkými prvkami, prudko s organickými látkami!!!


Charakteristika možného ohrozenia zdravia :


Nadýchnutie chlórom vedie k silnému inhalačnému zasiahnutiu (ťažké poleptanie slizníc, dýchacích ciest, pľúc a očí). Vyvoláva pocit dusenia. Pri silných koncentráciách dochádza až k poleptaniu pľúcnych tkanív. Jeho účinky môžu mať omeškanie až dva dní. Môže vyvolať aj podráždenie pokožky. V kvapalnom skupenstve môže spôsobiť omrzliny.


Prvá pomoc:


Postihnutého preneste alebo vyveďte na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy a uvoľnite mu tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite podajte umelé dýchanie. Postihnuté miesta na tele hneď opláchnite vodou a pokryte ich sterilným obväzom, natrite omrznuté miesta, zasiahnuté oči vyplachujte nekontaminovanou vodou alebo 3% roztokom z jedlej sódy, asi 10 – 15 minút smerom od nosa. Odstráňte kontaminovaný odev. Pri poskytovaní pomoci používajte ochranné prostriedky!! Postihnutého nesmiete nechať prechladnúť a musí byť v kľude.

PROPÁN - BUTÁN

 

Názov výrobku:    Propán-Bután zmes

Chemický názov: Propán

Bután

Chemický vzorec:          C3H8

C4H10

Vlastnosti: je to bezfarebný plyn horľavý a výbušný plyn, sladkastého zápachu, pri použití odorantu ako varovnej látky má charakteristický merkaptánový zápach (po síre). Používa sa na vykurovanie a pohon motorových vozidiel a priemyselné využitie spaľovaním v špeciálnych horákoch.

 

Fyzikálne a chemické vlastnosti propánu a butánu

 

Propán (pri 20 0C)

 

Bután (pri 20 0C)

 

Molová hmotnosť

44,09

Molová hmotnosť

58,12

Bod varu

-42,6 °C

Bod varu

-0,5 °C

Bod topenia

-190,16 °C

Bod topenia

-134,96 °C

Teplota vznietenia

470 °C

Teplota vznietenia

372 °C

Kritická teplota

96,74 °C

Kritická teplota

152,04 °C

Hustota pár (0 °C, 101,325 kPa)

2,019 kg.m-3

Hustota pár (0 °C, 101,325 kPa)

2,59 kg.m-3

Hustota (kvap. pri 15 °C)

508 kg.m-3

Hustota (kvap. pri 15 °C)

585 kg.m-3

Relatívna hustota ku vzduchu

cca  1,77

Medza výbušnosti - spodná

1,5 % obj.

Medza výbušnosti - horná

9,5 % obj.

 

 

 

Zloženie zmesi Propán-Butánu

 

Zmes Propán-Bután

Letná

Zimná

C2 – uhľovodíky a inertné plyny [ % ] max.

7

C3 – uhľovodíky [ % ] min.

30

55

C4 – uhľovodíky [ % ]

30 – 60

15 – 40

C5 – a vyššie uhľovodíky [ % ] max.

3

2

Nenasýtené uhľovodíky [ % ] max.

60

65

Sírovodík mg/kg max.

0,2

Celková síra mg/kg max.

200

Odparok mg/kg max.

100

Poznámka

C5 uhľovodíky a vyššie môžu byť nahradené čiastočne alebo celkom C4 uhľovodíkmi, pričom súčet obsahov uhľovodíkov C4 a C5 a vyšších neprekročí pri letnom druhu 63 % a zimnom 42 %.

 

Prvá pomoc

Vdychovanie nízkej koncentrácie plynu so vzduchom má mierne narkotické účinky na centrálnu nervovú sústavu, ktorá vedie k depresiám. Vdychovanie vysokej koncentrácie plynu so vzduchom môže spôsobiť kómu, ktorej predchádza stav podobný opitosti a strata svalovej koordinácie. Narkotické účinky sa prejavujú až pri koncentráciách ďaleko vyšších ako je medza zápalnosti.

Vzhľadom k tomu, že môže vo vzduchu nahradiť kyslík, pôsobí ako jednoduchý asfyziant (látka spôsobujúca dusenie).

V prípade nadýchnutia postihnutého treba premiestniť zo zamoreného priestoru na čerstvý vzduch. Udržiavať v teple a pokoji.

Pri ťažších prípadoch použiť dýchací prístroj. Ak postihnutý nedýcha, je treba zaviesť umelé dýchanie z úst do úst, prípadne umelé dýchanie s vonkajšou masážou srdca. Privolať lekára. Dbať na vlastnú bezpečnosť.

Pri zasiahnutí pokožky, alebo očí kvapalným plynom dochádza odparovaním plynu pri cca -22 0C ku vzniku studených popálenín/omrzlín. Postihnuté miesto minimálne 15 minút oplachovať vodou. Uvedomte si, že aj drobné povrchové popáleniny vyžadujú sterilné ošetrenie pri poskytovaní prvej pomoci a definitívne ošetrenie v lekárskej ambulancii.

 

Opatrenia pri úniku

Opustiť zamorený priestor. Postarať sa o dostatočné vetranie. Odstrániť zdroje požiaru. V zamorenom priestore zákaz používať iskriace náradie, prístroje, ktoré nie sú vybavené do prostredia, zapínať alebo vypínať elektrické osvetlenie.

Pokúsiť sa zastaviť unikanie plynu. Vzhľadom k tomu, že plyn je ťažší ako vzduch, zabrániť vniknutiu do kanalizácie, pivníc, podzemných priestorov, preliačin a jám vyskytujúcich sa pod úrovňou terénu.

 

 

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie (podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje). Každý občan v takejto situácii koná podľa svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je nutné ukryť sa do vhodných priestorov alebo opustiť ohrozený priestor.

Varovné signály civilnej ochrany

Názov signálu

Použitý v prípade

Spôsob varovania

Všeobecné ohrozenie

Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

2 – minútový kolísavý tón sirén

Ohrozenie vodou

Pri ohrození ničivými účinkami vody

6 – minútový stály tón sirén

Koniec ohrozenia

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti

2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Doplnenie signálu slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Skúška sirén je vykonaná v zmysle platných vyhlášok vždy 2. piatok v mesiaci 2 minútovým stálym tónom.

 

 

ZÁCHRANNÉ   PRÁCE

Záchranné práce sa riadia na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja vyjadreného na mape v pláne alebo v geografickom informačnom systéme.

 

Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej forme. Príkazy sa vydávajú aj na:

a)   uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b)   rozvinutie miesta riadenia,

c)    zaujatie záložného miesta riadenia,

d)   určenie komunikácií na záchranné práce,

e)   uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,

f)     vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,

g)   skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

h)   povolanie na osobné úkony,

i)       vecné plnenie,

j)      odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác.

 

         Na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú vykonávané opatrenia, ktoré sú zamerané najmä na:

·          zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,

·          dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,

·          zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,

·          dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,

·          finančné zabezpečenie.

 

 

          Po získaní informácie o vzniku mimoriadnej udalosti a vyžiadaní pomoci obce od obvodného úradu, tento zvoláva svoj krízový štáb na jej riešenie. V prípade potreby alebo ak rozsah mimoriadnej udalosti presiahne kataster jednej obce odporúča vyhlásenie mimoriadneho stavu na území obvodu. Do zasadnutia štábu môže neodkladné riešenia zabezpečiť integrovaný záchranný systém vyslaním svojich súčastí na zásah.

 

 

          Podrobnosti o ďalších informáciách súvisiacich s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať v Obvodnom úrade v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, odbore civilnej ochrany a krízového riadenia na tel. č. 4300139 u vedúceho odboru Ing. Pavla Lazového.

 

 

          Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.