Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2019, Pondelok
 

Sviatosť birmovania v katedrále sv. Šebastiána

Bratislava, 05. 06. 2017

Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek počas nedeľnej svätodušnej liturgie v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch, udelil sviatosť birmovania 47 birmovancom, ktorí sa pod vedením niektorých kaplánov Ordinariátu OS a OZ SR pripravovali na túto chvíľu. Medzi birmovancami boli osoby širokého vekového spektra od študentov až k dospelým pracujúcim.
V príhovore otec biskup zdôraznil, že Duch Svätý, ktorého sa prítomní chystajú prijať vo Sviatosti birmovania, je milujúcim Duchom, dávajúcim silu k prekonávaniu ťažkostí, problémov, odporu prostredia či našich sklonov. Posilu od Ducha Svätého prirovnal ordinár k získaniu mobilného telefónu pre komunikáciu s druhým v každodennom živote. Duch Svätý je ten, cez ktorého komunikujeme s Bohom Otcom. Pripomenul im tiež zodpovednosť za svoje skutky, ktoré ak sú v zhode s Duchom Svätým, sú potom prejavom Ježiša Krista. Duch Svätý prichádza pre spoluprácu s nami, aby obnovil náš život a urobil zmenu v našom osobnom, pracovnom či spoločenskom živote. Tak ako konal Duch Svätý v časoch apoštolov, koná i dnes medzi nami. V závere homílie Mons. Rábek vyzval birmovancov a všetkých prítomných, aby sa chránili hriechu lebo ten nás blokuje od spolupráce s Duchom Svätým a prijímaním jeho darov. Vyslovil tiež túžbu, aby sa Sviatosť birmovania nestala posledným znakom spolupráce s Duchom Svätým. Jednoducho mať stále zapnutý „duchovný mobil“.  
Po predstavení birmovancov svojimi kaplánmi, pristúpil otec biskup k pomazaniu krizmou a udelil im tak túto sviatosť „darov Ducha Svätého“ . (zdroj www.ordinariat.sk)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy