Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav formou JPÚ so zjednodušenou dokumentáciou v časti k. ú. Brezovca č. OU-PO-PLO-2019/002579-052/BJ zo 4. 11. 2019 zverej. 7. 11. 2019 (276,5 kB) pdf
Rozhodnutie o povolení vykonania pozemkových úprav formou JPÚ v časti k.ú. Brezovica OU-PO-PLO-2018/003743-14/BJ z 12.01.2018, zverej. 12.01.2018 (633,0 kB) pdf
Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Brezovica dňa 12.03.2018 o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Brezovici OU-PO-PLO-2018/003743-17/BJ z 2.03.2018, zverej. 6.03.2018 (171,5 kB) pdf
Oznámenie o schválení registra pôvodného stavu projektu JPÚ Brezovica v časti k.ú. Brezovica OU-PO-PLO-2018/003743-31/BJ z 24.07.2018, zverej. 2.08.2018 (256,4 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ v časti k.ú. Brezovica OU-PO-PLO-2018/003743-32/BJ z 25.07.2018, zverej. 2.08.2018 (225,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Brezovica OU-PO-PLO-2019/002579-40/BJ zo 7.01.2019, zverej. 7.01.2019 (152,2 kB) pdf
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt JPÚ v časti k.ú. Brezovica (269,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu projektu JPÚ Brezovica a Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Brezovica OU-PO-PLO-2019/002579-049/BJ z 23. 4. 2019, zverej. 23. 4. 2019 (225,8 kB) pdf