Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Zverejnenie v zmysle § 24e ods. 2 zák. č. 504/2003 Z. z. konaní začatých na základe podaných návrhov podľa § 12c zákona č. 504/2003 Z. z. o vydanie rozhod. o vzniku podnájom. vzťahu k doteraj. náhradnému pozemku v prospech nadobúdateľa, zverej. 8. 8. 2019 (93,2 kB) pdf
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy (na tlač) (215,6 kB) pdf
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy (na vyplnenie v počítači) (61,2 kB) rtf
Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru pre výstavbu (na tlač) (171,7 kB) pdf
Žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru pre výstavbu (na vyplnenie v počítači) (32,3 kB) rtf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (216,0 kB) pdf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (33,8 kB) rtf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (174,4 kB) pdf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (33,3 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospod. pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (na tlač) (216,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospod. pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. (na vyplnenie v počítači) (31,7 kB) rtf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (216,5 kB) pdf
Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (32,3 kB) rtf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. (na tlač) (217,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. (na vyplnenie v počítači) (34,3 kB) rtf
Vzor žiadosti-Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č.504/2003 Z.z.-možno podať do 28.02.2018 na OÚ Prešov, Pozemkový a lesný odb. Masarykova 10 (316,1 kB) pdf